Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kahve Telvesiyle Atık Sulardan Bakır Giderimi

YIldız Teknik Üniversitesi Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, sa.31, ss.44-52, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Termokimyasal Isı Depolama Sistemleri

Tesisat Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, ss.96-102, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enerji Tasarrufunda Yeni Bir Teknoloji: Kimyasal Isı Pompası

Tesisat Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, sa.94, ss.134-139, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gezegenimizi Koruyalım

Kimya ve Sanayi, sa.35, ss.30-33, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fırın Boyalarına Genel Bakış

Chemist, sa.3, ss.67-69, 1993 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Process Simulation of Synthetic Fuel Production from Flue Gas Emitted by Power Plants

International Conference on Energy, Environment and Storage of Energy (ICEESEN 2020), Kayseri, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2020, ss.298-307

Water Purification by a Biomass Adsorbent under Ultrasonic Effec

, 5. International Turkic World Conference on Chemical Science and Technologies, ITWCCST 2019 Conference, Sakarya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2019, ss.11-12

Development of Two-Component Adhesives Based on Nitrile Butadiene Rubber and Nitrocellulose for Metal-to-Metal Bonding

4th International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, Aydın, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2019, ss.33

Application of Hazard and Operability Study Method to an Acetylene Generator

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018, ss.202

Statistical Evaluation of the Leaching Process of 13X Zeolite by Acid Treatment

1st International Conference on Materials Science and Nanotechnology for Next Generation (MSNG-2017), Sarajevo, Bosna-Hersek, 28 - 30 Haziran 2017, ss.196 Creative Commons License

ZSM-5 Zeolitinin Katı-sıvı Ekstraksiyonu İşleminin İstatistiksel Analizi

6. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Burdur, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.57

Preparation of Mixed Matrix Membranes with Different Types of Zeolite and Permeation Studies

2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2017), Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2017, ss.430

Katı Sıvı Ekstraksiyon İşlemi Uygulayarak ZSM-5 Zeolitinin Yapısal Özelliklerinin Değiştirilmesi

11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2014, ss.540-541

Kahve Telvesiyle Çevreci Çözümler

11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2014, ss.106-107

Dimethyl Ether as a Non-Petroleum Based Fuel and Simulation of its Production Process

2nd International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2014, ss.47-48

Sodyum Hidroksit Çözeltisi ile İşlem Uygulayarak Klinoptilolit Yapısının Değiştirilmesi

1. Ulusal Kataliz Yaz Okulu - 3. Anadolu Kataliz Yaz Okulu, Malatya, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2013

Investigation of Adsorption Proces for Cd(II) and Co(II) Ions from Aqueous Solution by Using Sepiolite

International Conference 6th Aegean Analytical Chemistry Days, Denizli, Türkiye, 09 Ekim 2008, ss.416

Removal of Cd(II) and Co(II) ions from aqueous solutions with strongly acidic cation exchange resin

5 th Agean Analytical Chemistry Days, Greece, Thessaloniki, Yunanistan, 5 - 08 Ekim 2006, ss.86

Thermal Efficiency Improvements: A Chemical Heat Pump System Application

The Second International Green Energy Conference (IGEC-2), Oshawa, Kanada, 25 - 29 Haziran 2006, ss.965-974

Dehydrogenation of Isopropanol in An Isopropanol/Acetone/Hydrogen Chemical Heat Pump System

IEEES-2 The Second Exergy, Energy and Environment Symposium, Korinthos, Yunanistan, 3 - 07 Temmuz 2005, ss.96

Enerji Tasarrufunda Yeni Bir Teknoloji: Kimyasal Isı Pompası

Türkiye 9. Enerji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2003, ss.377-378

The Effect of Paint Thickness and Stoving Atmosphere on the Polymerization Reactions of Alkyd/Amino Paints

The 39th IUPAC Congress and the 86th Conference of The Canadian Society for Chemist, Ottawa, Kanada, 10 - 15 Ağustos 2003, ss.152

A 1-Propanol/Propanal/ Hydrogen Chemical Heat Pump System for Upgrading Low-level Thermal Energy

IEEES-1 The First Exergy, Energy and Environment Symposium, İzmir, Türkiye, 13 - 17 Temmuz 2003, ss.775-779

Proposal of a 2-Butanol/2-Butanone/Hydrogen Chemical Heat Pump System for Upgrading Low-level Thermal Energy

The 16th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation, and Environmental Impact of Energy Systems (ECOS2003), Kobenhavn, Danimarka, 30 Haziran - 02 Temmuz 2003, cilt.3, ss.1591-1596

Modeling the Kinetics of Leaching Process in Raney-Silver Catalyst Preparation

Eastern Mediterranian Chemical Engineering Conference, Ankara, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2001, ss.141-143

Investigation of Leaching Kinetics in Preparation of Raney-Silver Catalyst

XVI.Mendeleev Congress on General and Applied Chemistry, Moscow, Rusya, 25 - 29 Mayıs 1998, ss.56-57

Fırın Boyalarında Fırınlama Koşullarının ve Boya Kalınlığının Kuruma Sürecine Etkisi

VIII. Kimya ve Kimya Müh. Semp., İstanbul, Türkiye, 7 - 11 Eylül 1992, cilt.3, ss.345-348

Kitap & Kitap Bölümleri

Kütle Denkliği

Kimya Mühendisliğine Giriş, Selahattin Gültekin, Editör, Papatya Yayıncılık, İstanbul, ss.39-72, 2013

Enerji Denkliği

Kimya Mühendisliğine Giriş, Selahattin Gültekin, Editör, Papatya Yayıncılık, İstanbul, ss.73-110, 2013

Bilgisayar Destekli Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliğine Giriş, Selahattin Gültekin, Editör, Papatya Yayıncılık, İstanbul, ss.369-396, 2013