Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Heat capacity measurements on BaTa2O6 and derivation of its thermodynamic functions

JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, cilt.128, ss.707-711, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Photoluminesence chracterization and heat treatment effect on luminesence behavior of BaTa2O6:Dy3+ phosphor

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED CERAMIC TECHNOLOGY, cilt.14, ss.1134-1143, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Synthesis and Optical Characterization of Red-Emitting BaTa2O6:Eu3+ Phosphors

JOURNAL OF FLUORESCENCE, cilt.26, ss.1671-1678, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Removal of iron from BaTa2O6 ceramic powder produced by high energy milling

CERAMICS INTERNATIONAL, cilt.39, ss.5741-5750, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mechanochemical synthesis and characterisation of BaTa2O6 ceramic powders

CERAMICS INTERNATIONAL, cilt.37, ss.1507-1514, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of silica on thermal shock resistance of cordierite

Praktische Metallographie/Practical Metallography, cilt.32, ss.571-578, 1995 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of the thermal shock criteria by bending test

Modelling, simulation & control. B, cilt.57, ss.9-17, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mekanokimyasal sentezle üretilen BaTa2O6 seramiğinde HCl asit liçi ile demir giderimi

VIII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, Afyon, Türkiye, 22 Kasım 2012, ss.22-27

ARK OCAKLI TESİSLERDE CURUF REFRAKTER VE TERMAL ŞOK HASARLARININ İNCELENMESİ

2nd International Iron and Steel Symposium, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2015, ss.341-346

Synthesis and Application of V2O5 Doped Nano TiO2

10th FIGIPAS in Inorganic Chemistry, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2009, ss.135

V2O5 Dop Edilmiş Nano TiO2 Sentezi ve Uygulaması

II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Elazığ, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2009, ss.2

Synthesis, Application and Characterization of Nano TiO2

2nd International Congress on Ceramics, Verona, İtalya, 29 Haziran - 04 Temmuz 2008, ss.1-7

Hydrothermal Synthesis, Application and Characterization of Nano Anatase

4th Nanoscience and Nanotechnology Conference, 01 Temmuz 2008

Synthesis of Nano Anatase and Its Applications

14th. International Metallurgical and Material Science Congress, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2008, ss.485-490

Change of Ultrasonic Velocity of High Alumina Castable after Casting

XIV International Conference on Refractory Castables, Praha, Çek Cumhuriyeti, 14 - 17 Haziran 2001, ss.78-85

Ultrasonik Hız Ölçme Yöntemiyle Seramik Malzemelerde Özellik Belirlenmesi

1. Uluslararası Tahribatsız Muayene Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 1999, ss.381-386

Bor Minerali Atıklarından Üretilen Camsı Maddenin Olası Kullanım Alanları

I. Uluslararası Seramik Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 22 - 25 Eylül 1998, ss.97-102

Bor Minerali Atıklarının Endüstride Kullanılabilirliği

7. Ulusal Kil Sempozyumu, Kütahya, Türkiye, 24 - 27 Eylül 1997, ss.345-352

İzolasyon Dökülebilir Refrakterlerinin Ultrasonik Ultrasonik Yöntemle Muayenesi

III. Uluslararası Seramik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 1996, ss.314-319