Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Heat capacity measurements on BaTa2O6 and derivation of its thermodynamic functions

JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, cilt.128, ss.707-711, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Photoluminesence chracterization and heat treatment effect on luminesence behavior of BaTa2O6:Dy3+ phosphor

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED CERAMIC TECHNOLOGY, cilt.14, ss.1134-1143, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Synthesis and Optical Characterization of Red-Emitting BaTa2O6:Eu3+ Phosphors

JOURNAL OF FLUORESCENCE, cilt.26, ss.1671-1678, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Removal of iron from BaTa2O6 ceramic powder produced by high energy milling

CERAMICS INTERNATIONAL, cilt.39, ss.5741-5750, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mechanochemical synthesis and characterisation of BaTa2O6 ceramic powders

CERAMICS INTERNATIONAL, cilt.37, ss.1507-1514, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of silica on thermal shock resistance of cordierite

Praktische Metallographie/Practical Metallography, cilt.32, ss.571-578, 1995 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of the thermal shock criteria by bending test

Modelling, simulation & control. B, cilt.57, ss.9-17, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mekanokimyasal sentezle üretilen BaTa2O6 seramiğinde HCl asit liçi ile demir giderimi

VIII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, Afyon, Türkiye, 22 Kasım 2012, ss.22-27

ARK OCAKLI TESİSLERDE CURUF REFRAKTER VE TERMAL ŞOK HASARLARININ İNCELENMESİ

2nd International Iron and Steel Symposium, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2015, ss.341-346

Synthesis and Application of V2O5 Doped Nano TiO2

10th FIGIPAS in Inorganic Chemistry, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2009, ss.135

V2O5 Dop Edilmiş Nano TiO2 Sentezi ve Uygulaması

II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Elazığ, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2009, ss.2

Synthesis, Application and Characterization of Nano TiO2

2nd International Congress on Ceramics, Verona, İtalya, 29 Haziran - 04 Temmuz 2008, ss.1-7

Synthesis of Nano Anatase and Its Applications

14th. International Metallurgical and Material Science Congress, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2008, ss.485-490

Change of Ultrasonic Velocity of High Alumina Castable after Casting

XIV International Conference on Refractory Castables, Praha, Çek Cumhuriyeti, 14 - 17 Haziran 2001, ss.78-85

Ultrasonik Hız Ölçme Yöntemiyle Seramik Malzemelerde Özellik Belirlenmesi

1. Uluslararası Tahribatsız Muayene Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 1999, ss.381-386

Bor Minerali Atıklarından Üretilen Camsı Maddenin Olası Kullanım Alanları

I. Uluslararası Seramik Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 22 - 25 Eylül 1998, ss.97-102

Bor Minerali Atıklarının Endüstride Kullanılabilirliği

7. Ulusal Kil Sempozyumu, Kütahya, Türkiye, 24 - 27 Eylül 1997, ss.345-352

İzolasyon Dökülebilir Refrakterlerinin Ultrasonik Ultrasonik Yöntemle Muayenesi

III. Uluslararası Seramik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 1996, ss.314-319