Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Kasım 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  KONSERVATUVARLARDA GU¨RU¨LTU¨ DENETI·MI·-KURGUSAL BI·R YAPI KAPSAMINDA DEGˆERLENDI·RMELER

 • Mayıs 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Resistive Traits of Traditional Bazaars in the Globalized World; Istanbul Grand Bazaar and the Medina of Tunis Bazaars

 • Temmuz 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Turizm Yapıları Örneğinde Yeniden İşlevlendirilen Yapılarda Kimlik Kavramının Sorgulanması

 • Nisan 2014 Akademik Kadroya Atama

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

  Yardımcı Doçent Bilim Jürisi

 • Mayıs 2012 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

  SEYFI· ARKAN MI·MARLIGˆINDA MODERNLI·GˆI·N O¨RTU¨LU¨/O¨RTU¨K I·MGESI· OLARAK “ EV”: “YI·TI·K YUVA” DAN “KONUT”A GEC¸I·S¸ (GENLI·K) LER

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2018 - Devam Ediyor IJAUS

  Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2017 megaron

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2017 megaron

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ağustos 2017 megaron

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2017 megaron

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2016 megaron

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2015 megaron

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2015 megaron

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2014 megaron

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2014 DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center)

  SCI Kapsamındaki Dergi

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

 • 2018 - 2019Diğer Değişim Programı, Ders Verme

  Atatürk Üniversitesi, Türkiye