Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hermann Jansen'in Planlama İlkelerini Gaziantep Kent Planı Üzerinden Okumak

Mimarlık, cilt.56, ss.63-67, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temporality and Memory in Architecture: Hagia Sophia

ICONARP INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE AND PLANNING, cilt.5, ss.60-76, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Formal Analysis and Principal ArchitecturalCharacter of Caunus Theater

Megaron Dergisi, cilt.12, ss.173-183, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sıcak İklimlerde Bina İçi İklimlendirme İçin Geleneksel Bir Sistem: Rüzgar Bacaları

Tesisat Mühendisliği, ss.31-35, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Ana Giriş Kapısı

Mimaran, ss.123-127, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Roma Dönemi Hamamları ve Kaunos Roma Dönemi Hamamı Mimarisi

Tubitak Bilim ve Teknik, ss.48-53, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaunos Arkeolojik Parkı: İlkeler ve Uygulamalar (2004-2009)

Mimarlık, cilt.354, ss.18-22, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaunos Kubbeli Kilisesi’nin Ambon’u

Arkeoloji ve Sanat, ss.67-76, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaos ve Düzen

mimaran, ss.37-42, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadıköy’ün Ana Karakteri

Arredamento Mimarlık, ss.107-109, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KAUNOS ARKEOLOJİK PARKI ÇALIŞMALARI- Strüktürler- 2007-2019

TMMOB MİMARLAR ODASI 5. ULUSAL MİMARİ KORUMA PROJE VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2019

Kadıoğlu Köyü Tescilli Mozaikleri Koruma Çatısı ve Ziyaretçi Merkezi

TMMOB MİMARLAR ODASI V. ULUSAL MİMARİ KORUMA VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2019

Analysis on Istanbul Baths in the Context of Social and Physical Sustainability: Mapping with GIS Tools

8th Annual International Conference on Architecture Athens, Atina, Yunanistan, 09 Temmuz 2018, cilt.1, no.1, ss.36

Transformation Effects of Context and Usage in Istanbul Baths

SPACE International Conference 2018 on Sustainable Architecture, Planning and Urban Design,, London, İngiltere, 28 Nisan 2018, cilt.1, no.1, ss.55

Mimari Kimlik Bağlamında İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin Değerlendirilmesi

Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Sempozyumu, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2017, cilt.1, ss.75

Assessment of Station Houses as an Example of First Modern Housing in Gaziantep

7th Annual International Conference on Architecture, Atina, Yunanistan, 03 Temmuz 2017

Turizm Odaklı Kentsel Projelerin Şişhane ve Çevresine Etkisi

ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK 2. MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 12 Mayıs 2017, ss.152-153

Tabriz's Pol Bazaar as a Memory Place

ICONARCH III INTERNATIONAL CONGRESS OF ARCHITECTURE MEMORY OF PLACE IN ARCHITECTURE AND PLANNING CONGRESS, Konya, Türkiye, 11 Mayıs 2017, cilt.2, ss.579-589

The Natural Environment and a City: MILET

Current Trends And Methodologies On Architectural Design Archdesign ’15, II. Architectural Design Conference, İstanbul, Türkiye, 06 Temmuz 2015, ss.615-624

The Searching of the Design Principles of the Trade Places in Antakya

AESOP, 2nd International Conference on “Changing Cities II: spatial, design, landscape & socio-economic dimensions, Porto Heli, Yunanistan, 22 Haziran 2015

Kale Yapılarının Müze Olarak Kullanılması; Marmaris Arkeoloji Müzesi Örneği

IX. ULUSLARARASI SINAN SEMPOZYUMU, Edirne, Türkiye, 21 Nisan 2015, cilt.1, ss.245-252

Bir Eğitimcinin Uygulama Yapma Şansı Olarak; “Mimari Proje Yarışmaları” ve Eğitimdeki Yansımaları

Mimarlık Egˆitiminde Pedagoji ve Pratik Arasında Var Olmak, İstanbul, Türkiye, 04 Aralık 2014, ss.77-92

The Architecture of the Ancient Caunus City Theatre

Athens Institute for Education and Research ATINER, Atina, Yunanistan, 08 Haziran 2013, ss.1-13

Securing the Sustainability of an Ancient City and Its Surroundings by Turning It Into an Archaelogical Park

The Second International Conference on Sustainable Architecture and Urban Development, CSAAR, Amman, Ürdün, 11 Temmuz 2010

İran’ın Yazd Kentinde İklimsel Özelliklerin Kullanımı ve Mimari Çözümler: Rüzgar Bacaları

XXI. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa, Türkiye, 10 Mayıs 2009, cilt.1, ss.375-380

Uşak Belediyesi İsmetpaşa Caddesi ve Çevresi Ulusal Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışmasında 1.Ödül Alan Projenin Uygulama Süreci

Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu; Kentsel Mekana Mu¨dahale, İstanbul, Türkiye, 23 Aralık 2013, ss.294-306

YTÜ Büro Stajı Anketinin Sonuçları

Mimarlık ve Egˆitim Kurultayı 2, İstanbul, Türkiye, 11 Aralık 2003, ss.417-422

Bir Denizaltı Üssünün Dönüşüm Projesi

XIII. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa, Türkiye, 15 Nisan 2001, cilt.1, ss.69-73

Mimarlık Eğitimi Üzerine Düşünceler

Mimari Proje Dersinin Sorgulanması, İstanbul, Türkiye, 09 Aralık 1994, ss.113-115

Kitap & Kitap Bölümleri

Kaunos Tiyatrosu'nun Biçimsel Analizi ve Temel Mimari Karakteri

50. Yılında Kaunos/kbid, Diler A., Özen S., Çörtük U., Doyran M., Özen-Kleine B., Akerdem S., Özer N.O., Özer Y., Editör, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, ss.111-122, 2017

Bir Mimarlık Laboratuvarı KAUNOS 1982-2015

Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2016

Kaunos Roma Hamamı

Asia Minor Studien Band 39, Işık, C., Editör, Dr. Rudolf Habelt, Bonn, ss.225-233, 2000