Sermaye Piyasasındaki İşletmelerin Pazarlama Kavramına Bakışı


KIRÇOVA İ.

İktisat , İşletme ve Finans Dergisi, no.98, 1994 (Peer-Reviewed Journal)