Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Öz Düzenlemeye Dayalı Öğrenme Stratejileri ve Öz Yeterlik Algılarının Matematik Başarısını Yordama Gücü


ALTUN S., Erden A. M.

INTE International Conference on New Horizons in Education, 01 June 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes