Tereyağindan Ekzopolisakkarit (EPS) Üreten Laktik Asit Bakterisi İdentifikasyonu