Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançlarının Sınıflarda Uyguladıkları Öğretim Stratejilerine Etkisi


İçen M., Akpınar E.

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.11, no.19, pp.443-460, 2016 (Peer-Reviewed Journal)