Kavramsal değişim metinleri ve yaşam temelli öğrenmenin öğrencilerin fizik öğrenme yaklaşımları üzerindeki etkileri


Creative Commons License

Özkan G., Sezgin Selçuk G.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.30, pp.1-12, 2015 (Peer-Reviewed Journal)