Evaluation of Using Multimodal Writing Activities for Teaching Acid and Base Concepts


Creative Commons License

Erol G., Akçay H., Bayram H., Kapıcı H. Ö.

Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.94-102, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this study is to evaluate eighth grade students’ learning about acid and base through using multimodal writing activities. Multimodal writing activities are not only useful for students to explain their thoughts, to make a decision or to develop their creative thinking skills but also enable students to be active through learning process. Writing activities used in current study are writing poem, song, column and letter, lab reports and lesson notes. Achievement, conceptual understandings, science process skills and attitude towards science course tests were used as pre and posttests. The findings revealed that the group who used multimodal writing activities were reached higher achievement and conceptual understanding scores.

Bu çalışmada, ortaokul 8. sınıf öğrencilerine öğrenme amaçlı çoklu yazma etkinlikleri kullanılarak asit baz konusunun öğretiminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Öğrenme amaçlı çoklu yazma etkinlikleri bir yandan öğrencilerin düşüncelerini ifade edebilme, karar verebilme ve yaratıcı düşünebilme becerilerine yardımcı olurken bir yandan da öğrencilerin öğrenme ortamına aktif olarak katılımını sağlayarak kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır.  Çalışmada öğrencilerin kendilerini ifade ettikleri çoklu yazma aktiviteleri şiir, şarkı, köşe yazısı ve mektup yazma, deney raporları hazırlama ve ders notu tutma şeklinde uygulanmış ve farklı testlerle değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, farklı yazma etkinliklerinin kullanıldığı sınıfların mevcut programla öğretilen sınıflara göre asit baz konusunda daha başarılı oldukları aynı zamanda kavram öğrenmelerine de katkıda bulunduğu tespit edilmiştir.