Tüketicilerin Sosyo-Psikolojik ve Demografik Özellikleri, İlgilenim, Subjektif Bilgi ve Güven Düzeyine Bsğlı Olarak Moda Giysi Pazarının Bölümlendirilmesi


Ozansoy Çadırcı T.

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.9, no.33, pp.143-152, 2010 (Peer-Reviewed Journal)