Bes Faktör Kisilik Özelliklerinin Örgütsel AdaletAlgısı Aracılıgıyla Üretkenlik Karsıtı Davranıslar Üzerine Etkisinin Incelenmesine YönelikBir Arastırma


BEHREM Ü., BOZKURT S.

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, vol.1, pp.536-542, 2016 (Peer-Reviewed Journal)