COMPARISONS OF SCIENCE TEACHERS’, PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ AND SUPERINTENDENTS’ BELIEFS INTENDED FOR SCIENCE TEACHING AND LEARNING


Creative Commons License

Kapıcı H. Ö., Akçay H.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.36, pp.153-168, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this study was to determine the beliefs of pre-service and in-service science teachers, and superintendents concerning science teaching and learning. The sample consists of 80 superintendents, 66 in-service science teachers and 78 pre-service science teachers from senior year. Beliefs about Reformed Science Teaching and Learning (BARSTL) instrument were used to collect data. The results indicated in-service science teachers’ beliefs about science teaching and learning were mostly positive and student centered by comparison with pre-service science teachers’ and superintendents.’

Bu çalışmada fen bilgisi öğretmenleri, fen bilgisi öğretmen adayları ve maarif müfettişlerinin fen öğretimi ve öğrenimine dair inanışlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma grubunu 80 maarif müfettişi, 66 fen bilgisi öğretmeni ve fen bilgisi öğretmenliği dördüncü sınıf programında yer alan 78 öğretmen adayından oluşan toplam 224 kişi oluşturmuştur.  Araştırmada “Fen Öğretimi ve Öğrenimine Dair İnanışlar Anketi” ölçme aracı olarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde, fen bilgisi öğretmenlerinin maarif müfettişleri ve fen bilgisi öğretmen adaylarına göre fen öğrenme, ders plan ve uygulamaları, öğretmen ve öğrenme ortamı, fen programına dair inanışlarının daha pozitif ve öğrenci merkezli olduğu tespit edilmiştir.