İletişimsel Dil Öğretimi Yaklaşımıyla Oluşturulan İngilizce Öğretim Tasarımı Programının İngilizce Konuşma Tutum ve Becerisine Etkisi


Creative Commons License

SEVİNÇ B., ERİŞEN Y.

Türkiye Eğitim Dergisi, vol.6, no.1, pp.86-109, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Türkiye Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.86-109
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmada, öğrencilerin İngilizce konuşmaya yönelik tutum ve becerilerini geliştirmeye yönelik bir öğretim programı tasarlanıp uygulanmıştır. Araştırmanın ilk bölümünde ihtiyaç analizi yapılmıştır. Bu kısımda, İngilizce konuşmaya yönelik birçok bilimsel çalışma ve British Council ve Tepav işbirliği ile gerçekleştirilen Türkiye’deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Raporu incelenmiştir. Ayrıca, araştırmacılar tarafından yabancı dil eğitimi üzerine öğretmen ve öğrenci görüşlerini araştıran bir ön çalışma yapılmıştır. İhtiyaç analizinden sonra programın temel kazanımları belirlenmiş, içerik düzenlemesi yapılıp öğrenme yaşantıları tasarlanmıştır. Öğretim tasarım programının katılımcı grubunu 9. sınıflardan 20 adet gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Araştırma karma desende gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nitel kısmında, katılımcı öğrencilerin her hafta konuşma kulübünde doldurdukları ders günlüklerinden elde edilen veriler, içerik analizi yolu ile incelenip, yorumlanmıştır. Araştırmanın nicel kısmında, yarı-deneysel desen uygulaması yapılmıştır. İngilizce Konuşma Kaygı Ölçeği Formu ve İngilizce Konuşma Beceri Testi olarak 2 farklı ölçme aracı kullanılmıştır. Uygulanan programın katılımcılar tarafından değerlendirilmesi için program değerlendirme formu aracılığıyla katılımcı öğrencilerin görüşleri alınmış, veriler istatiksel olarak yorumlanmıştır. Yapılan tüm değerlendirmelerin sonunda; katılımcı öğrencilerin uygulanan öğretim tasarımı programı ile ilgili önemli düzeyde farkındalığa ulaştıkları, öğretim tasarımı programının öğrencilerin İngilizce konuşmaya yönelik tutum ve becerileri üzerinde istatiksel olarak anlamlı bir artışı sağladığı ve de öğrencilerin uygulanan programı etkili buldukları sonucuna ulaşılmıştır.