Aktif Öğrenme Tekniklerinin Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dinleme Becerisi Başarılarına Etkisi


KARDAŞ M. N. , ESENDEMİR N.

ANADOLU ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, pp.1140-1146

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1140-1146