Designing, implementing and evaluating emotıonal intelligence skill training program for teachers Öğretmenler için duygusal zekâ becerileri eğitim programının tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi


Sarısoy B., Erişen Y.

Elementary Education Online, vol.17, no.4, pp.2188-2215, 2018 (Scopus) identifier