A Case Study for Measuring and Evaluating Map Skills of Secondary School Children


Creative Commons License

Şenol H. İ., Gökgöz T.

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, vol.5, no.3, pp.157-174, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The study concentrates on determining whether prior notification for students at middle school level will contribute students to; 1) the ability to match the representations on the map and the entities on the earth, 2) the ability to create a route, 3) the ability to interpret the colors used in maps. When the application results were analyzed; regarding two skills, there was no significant difference between the students who were informed beforehand and those who were not. This may be evaluated as informing beforehand about the topographical map or the principal details of the study area did not contribute to the student's map skills in terms of the first two skills. Students informed beforehand were more successful in third skill. However, the first and third skills complement each other, and there is no explanation in the text for the colors used in the map. Besides, map drawing skills of secondary school students were measured. When the application results were examined according to various cartographic criteria, the examination indicates that the number of maps classified as good was few and did not increase regarding the age. This situation requires giving more importance for map education in secondary schools.

Bu çalışmada öncelikle ortaokul düzeyindeki öğrencileri önceden bilgilendirmenin öğrencilerin; 1) haritadaki gösterimler ile yeryüzündeki varlıkları eşleme becerisine, 2) rota oluşturma becerisine ve 3) haritalarda kullanılan renkleri yorumlama becerisine bir katkı sağlayıp sağlamayacağı belirlenmeye çalışılmıştır. Uygulama sonuçları analiz edildiğinde; ilk iki beceri bakımından bilgilendirilen ve bilgilendirilmeyen öğrenciler arasında önemli bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum, topografik harita veya bölge ile ilgili başlıca detaylar hakkında önceden bilgilendirmenin, ilk iki beceri bakımından öğrencilere herhangi bir katkı sağlamadığı şeklinde değerlendirilebilir. Üçüncü beceri bakımından önceden bilgilendirilen öğrenciler daha başarılı olmuştur. Ancak, birinci ve üçüncü beceri birbirini bütünler niteliktedir ve bilgilendirme yazısında haritada kullanılan renklere dair herhangi bir açıklama yoktur. Ayrıca, ortaokul öğrencilerinin harita çizme becerileri ölçülmüştür. Uygulama sonuçları çeşitli kartografik ölçütlere göre analiz edildiğinde; iyi olarak nitelendirilebilecek harita sayısının az ve yaş ile doğru orantılı artmadığı tespit edilmiştir. Bu durum, ortaokullarda harita eğitimine daha fazla önem ve yer verilmesi gerektiğini düşündürmektedir.