Sınıf Öğretmenlerinin Üçgen Kavramına Yönelik OluĢturdukları Tanımların Matematiksel Analizi / Mathematical Analysis of Definitions Created by Primary School Teachers for Triangle Concept


DOĞAN Z. , Bozgurt K.

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2019), 16 - 20 Ekim 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri