Şehirde Yolculuk: Algılanan Hizmet Kalitesi, Kurum İmajı, Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati İlişkisinde Şehir Hatları Örneği


Kırçova İ., Köse Ş. G., Özer E.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.28, pp.79-100, 2020 (Peer-Reviewed Journal)