Örgütsel Değişim Sürecinin Özellikleri, Enformasyon Sisteminin Etkinliği,İş Değişimlerini Uygulama Etkinliği, Rekabet Stratejileri ve İşletme Performansı Arasındaki İlişkiler


Erdil O., KESKİN H.

İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)