Türkçe öğretmeni adaylarının kelime öğretimi stratejileri belirlemelerinde edebî metinlerin önemi: “Korkuyu Beklerken” örneği


KARAKUŞ N., ÖKTEN C. E., Karacaoğlu M. Ö., ÇAP İ. N.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.31, pp.138-163, 2022 (Peer-Reviewed Journal)