“Müşterilerin Perakendeci Markalara Karşı Tutumlarının Ölçülmesine İlişkin Bir Çalışma,


Aydın K.

Süleyman Demirel Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, vol.8, no.2, pp.125-146, 2005 (Peer-Reviewed Journal)