Algılanan Hizmet Kalitesinin Hasta Memnuniyeti, Tekrar Hizmet Alma Ve Tavsiye Etme İstekleri Üzerine Etkisi


TURAN A. , Kıyak M.

SASDER Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği Kongresi, 01 Kasım 2012

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri