Algılanan Hizmet Kalitesinin Hasta Memnuniyeti, Tekrar Hizmet Alma Ve Tavsiye Etme İstekleri Üzerine Etkisi


TURAN A. , Kıyak M.

SASDER Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği Kongresi