Farklı kurutma yöntemleri ve kurtuma sıcaklıklarının hünnap meyvesinin kurutma kinetiği ve Bazı biyoaktif madde miktarı üzerine etkisi