Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2007 - 2012 Doktora

  Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma, Türkiye

 • 2004 - 2007 Yüksek Lisans

  Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma, Türkiye

 • 2000 - 2004 Lisans

  Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2012 Doktora

  "Bazı Bitki Uçucu Yağlarının Hasat Sonrası Fungal Meyve Çürüklüğü Etmenlerine Karşı In Vitro ve In Vivo Etkilerinin Araştırılması,

  Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma

 • 2007 Yüksek Lisans

  Konya ilinde buğday tohumlarıyla taşınan sürme (Tilletia spp.) ve açık rastık (Ustilago nuda var. Tritici schaffn.) hastalıklarının bulaşıklılığı üzerine araştırmalar"

  Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma