Announcements & Documents

Enerji Ekonomisi - 7
Lecture Note
5/2/2021
Enerji Ekonomisi - 8
Lecture Note
5/2/2021
Enerji Ekonomisi - 5
Lecture Note
4/19/2021
Enerji Ekonomisi - 6
Lecture Note
4/19/2021
Enerji Ekonomisi - 4
Lecture Note
4/19/2021
Enerji Ekonomisi - 3
Lecture Note
3/22/2021
Enerji Ekonomisi - 1
Lecture Note
3/15/2021
Enerji Ekonomisi - 2
Lecture Note
3/15/2021
Proje ve Tez Konuları
Announcement
3/1/2021

Araştırma Projesi Konu Örnekleri:

 • ·         Termodinamiğin uygulama alanlarının incelenmesi,
 • ·         Havadan Bağımsız tahrik sistemlerinin araştırılması,
 • ·         FSRU sistemlerinin araştırılması,
 • ·         Kainattaki entropi artışının araştırılması ve örneklendirilmesi,
 • ·         Süper kritik CO2 çevriminin ve uygulama alanlarının araştırılması,
 • ·         Transkritik Organik-Rankine çevriminin ve kullanım alanlarının araştırılması,
 • ·         Roket motorlarının çalışma prensiplerinin araştırılması,
 • ·         Çift yakıtlı ana makine sevk sistemlerinin incelenmesi,
 • ·         Askeri gemilerde kullanılan sevk sistemlerinin incelenmesi,
 • ·         Yakıt çeşitleri ve özelliklerinin araştırılması,
 • ·         Yakıt özelliklerinin makine performansına etkilerinin araştırılması,
 • ·         Kojenerasyon sistemlerinin uygulama alanları, tipleri ve özelliklerinin incelenmesi,
 • ·         Gemilerde atık enerjiden yararlanma olanaklarının araştırılması,
 • ·         Denizaltı sevk sistemlerinin araştırılması,
 • ·         Soğutucu akışkanların araştırılması,

 Gemi Yardımcı Makine Tasarımı Çalışma Konuları:

 • ·         Gemilerde kullanılan yardımcı makinelerin:

o   Pompa,

o   Kompresör,

o   Isı değiştirici,

o   Seperatör,

o   Kazan,

o   Turboşarj,

o   Evaporatör,

o   Scrubber sistemi,

Vb… tasarımı.

 • ·         Gaz türbinlerinde yer alan;

o   Kompresör (eksenel, radyal),

o   Yanma odası,

o   Türbin,

o   Isı değiştrici (rejeneratör, ara soğutma-ısıtma),

Vb.. tasarımı.

 • ·        Buhar türbinlerinde kullanılan;

o   Pompa,

o   Kazan,

o   Türbin,

o   Kondenser,

o   Heater,

Vb.. tasarımı.

 Gemi Ana Makine Tasarımı Çalışma Konuları:

 • ·         Gemilerde bulunan devrelerin tasarımı;

o   Soğutma sistemi tasarımı,

o   İlk hareket havası sistemi tasarımı,

o   Yakıt sistemi tasarımı,

o   Yağlama sistemi tasarımı,

o   Egzoz sistemi tasarımı,

o   Ana makine sevk sistemi genel tasarımı,

o   Scrubber sistemi tasarımı,

Bitirme Tezi Çalışmaları Konuları:

 • ·         Termal sistemlerin modellenmesi ve analizi,
 • ·         Termodinamik çevrimlerin modellenmesi ve analizi,
 • ·         Kombine çevrim sistemlerinin modellenmesi ve analizi,
 • ·         LabView programı yardımıyla veri alınıp motor performans verilerinin elde edilmesi,
 • ·         Enerji üretim gemilerinde performans ve maliyet analizleri,
 • ·         Gemilerde enerji verimliliği çalışmaları,
 • ·         Yenilenebilir enerji sistemlerinin modellenmesi ve analizi,

 • ·         Askeri gemilerde kullanılan sevk sistemlerinin modellenmesi,

Haftalık Program
Announcement
3/1/2021