Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Review of C. Mouffe and L. Nagl, eds. The Legacy of Wittgenstein: Pragmatism or Deconstruction

Contemporary Pragmatism, sa.2, ss.163-170, 2005 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Skepticism, Grammatical Criteria, and Politics in Stanley Cavell

Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, sa.12, ss.17-30, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Wittgenstein ve Foucault’da Gramer ve İktidar

HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.14, ss.423-436, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Image of Food in Bunuel’s Surreal Films

Conference on Thematic Perspectives Around Food and Cuisine, Kadir Has Üniversitesi Mayıs 2018, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2018