Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2014 - Devam Ediyor Prof.Dr.

    Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik

Yönetilen Tezler

  • Işığa Duyarlı OFET (PotoOFET) Yapım ve Karekterizasyonu, YERLİ Y. , Z.Alpaslan(Öğrenci), Doktora, 2016
  • Yarıiletken Metal Oksit Nanoyapıların Üretimi, Karekterizasyonu ve Ters Hibrit Güneş Piline Uygulanması, YERLİ Y. , A.Kösemen(Öğrenci), Doktora, 2016
  • İletken Polimer Tabanlı Hibrit Güneş Pili Yapımı ve Karekterizasyonu, YERLİ Y. , O.ÖRNEK(Öğrenci), Doktora, 2012
  • İletken Polimerlerin In Situ ESR Tekniği İle İncelenmesi, YERLİ Y. , H.AKIN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
  • Bazı metal-organik yapılarda katkılamayla oluşturulan bozuklukların EPR ile incelenmesi, YERLİ Y. , S.ÜSTÜNDAĞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
  • Bazı iletken polimerlerin güneş pili uygulamaları, YERLİ Y. , Z.Alpaslan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
  • Bazı Diamanyetik Yapılarda Katkılamayla Oluşturulan Bozuklukların EPR ile İncelenmesi, YERLİ Y. , P.Güzel(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008