Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2015 - 2017Fosfazen Esaslı Yeni İyonik Sıvılar: Sentez, Karakterizasyon ve Bazı Uygulamaları

  TÜBİTAK Projesi

  YERLİ Y.

 • 2015 - 2016Redoks-Aktif Fonksiyonlandırılmış Fosfor-Azot Monomerleri

  TÜBİTAK Projesi

  YERLİ Y.

 • 2013 - 2015AZ91 Mg Alasımlarının Korozyon ve Asınma Dayanımı Artırmak için Geçis Elementi Metal Nitrür

  TÜBİTAK Projesi

  YERLİ Y.

 • 2013 - 2014Porphyrins bearing peripheral organic radical. A novel brick for molecular based magnets: synthesis, structure and investigation of the Metal-Radical and Radical-Radical magnetic interactions

  TÜBİTAK Projesi

  YERLİ Y.

 • 2011 - 2012Quantum Dot Güneş Pilleri

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  YERLİ Y. (Yürütücü)

 • 2010 - 2011Hyprit Güneş Pilleri

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  YERLİ Y. (Yürütücü)

 • 2007 - 2009Mayın ve Patlayıcı Madde Bulma Amaçlı Çok Hassas Çekirdek Kuadrupol Rezonans (NQR) Tekniğin Geliştirilmesi

  TÜBİTAK Projesi

  YERLİ Y.

 • 2006 - 2009Yeni organik Manyetik Malzemeler: Kararlı Benzimizadol Nitronil Nitroksitler ve Bunların Metal Kompleksleri

  TÜBİTAK Projesi

  YERLİ Y.

 • 2006 - 2009İletken polimerlerin in situ ESR tekniği ile incelenmesi

  TÜBİTAK Projesi

  YERLİ Y. (Yürütücü)

 • 2007 - 2008Organik Polimerler kullanılarak Güneş Pili Yapımı

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  YERLİ Y. (Yürütücü)

 • 2006 - 2008İletken Polimerlerin İletkenlik Mekanizmalarının Esr İle İncelenmesi Ve Polimerik Led (Pled) Yapımı

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  YERLİ Y. (Yürütücü)

 • 2004 - 2006Bazı İnorganik Yapılarda Katkılama ve Işınlama ile Oluşturulan Bozuklukların EPR ile iİncelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  YERLİ Y. (Yürütücü)