Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Kalıcı Organik Kirleticilerin Su Ortamından Nanopartiküllerle Arıtılabilirliği", BAP Doktora, 2015-05-02-DOP02, Yönetici, 2018
"Sustainable Water Management in Developing Countries-II", Diğer Projeler, , Diğer, 2019
"Membran Kapasitif Deiyonizasyon Yöntemi ile Yeraltı Sularından Arsenik ve Bor Giderimi", BAP Doktora, 2015-05-02-DOP04, Yönetici, 2018
"Nanokompozit Membran ile İçme Suyu Arıtımı (Organik Madde Giderimi ve Dezenfeksiyonu)", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2014
"Kaskat tip evsel atıksu arıtma sistemlerinde aktif çamur ve aerobik granül çamurun arıtma verimi üzerine etkisinin araştırılması", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2013
"Tavuk Kesimhanesi Atıksularından Santrifüj ve Membran Prosesleri Kullanarak Faydalı Ürün Eldesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2013
"Sustainable Water Management in Developing Countries", Diğer Projeler, , Diğer, 2014
"Sabit granül yataklı anaerobik reaktör (SGYAR) kullanılarak tekstil atıksularından renk ve KOİ giderimi ile membran sistemi için geri kazanım amaçlı işletme parametrelerinin belirlenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2009
"Hayvansal Atık Yönetimi", TÜBITAK Projesi, , Diğer, 2012
"Sabit Granül Yataklı Anaerobik Reaktörle Tekstil Atıksularından Renk ve KOİ Giderimi", TÜBITAK Projesi, , Diğer, 2009
PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
Debik E,Altuntaş K, Kaya C., Üstündağ C.B., Noberi C., Coşkun T, "Nanoboyutta Hematit ile sinterlenmiş Zeolit Yatak Malzemesi", TÜRKIYE, Patent, 2013/06737, Mart 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi