Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ulucan-Altuntas K., Debik E., Gungor S., "Nano zero-valent iron supported on activated carbon: Effect of AC/nZVI ratio on removal of nickel ion from water", GLOBAL NEST JOURNAL, vol.20, pp.424-431, 2018
Ulucan-Altuntas K., Debik E., "Borohydride method modification in synthesizing nano zero valent iron and its application in DDT removal", ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.25, pp.30110-30121, 2018
Altuntaş K., Debik E., Yörük İ.İ., Kozal D., "Single and binary adsorption of copper and nickel metal ions on nanozero valent iron (nZVI): a kinetic approach", DESALİNATİON AND WATER TREATMENT, vol.93, pp.274-279, 2017
Coşkun T., Debik E., Kabuk H.A., Manav Demir N., Basturk I., Yildirim B., et al., "Treatment of poultry slaughterhouse wastewater using a membrane process, water reuse, and economic analysis", DESALINATION AND WATER TREATMENT, vol.57, pp.4944-4951, 2016
Manav Demir N., Debik E., Özkaya B., Coşkun T., "Comparison of microbial community structure in a biological nutrient removal process at various stages of operation", DESALINATION AND WATER TREATMENT, vol.57, pp.23675-23685, 2016
Coskun T., Yildirim A., Balcik C., Demir N.M., Debik E., "Performances of Reverse Osmosis Membranes for Treatment of Olive Mill Wastewater", CLEAN-SOIL AIR WATER, vol.41, pp.463-468, 2013
Coskun T., Debik E., Demir N.M., "Operational Cost Comparison of Several Pre-Treatment Techniques for OMW Treatment", Clean-Soil, Air, Water, vol.40, pp.95-99, 2012 (Link)
Coskun T., Kabuk H., Varinca K.B., Debik E., Durak I., Kavurt C., "Antibiotic Fermentation Broth Treatment by a pilot upflow anaerobic sludge bed reactor and kinetic modeling", BIORESOURCE TECHNOLOGY, vol.121, pp.31-35, 2012
Debik E., Coban A., Kaykioglu G., Kayacan B.B., "SGBR Performance on the Basis of Color and COD Removal from Textile Wastewater", Clean, Soil, Air, Water, vol.40, pp.648-651, 2012 (Link)
Kaykioglu G., Coban A., Debik E., Kayacan B.B., Koyuncu I., "The Evaluation of Fouling Effects in Membrane Process Dealing with the Biologically Pre-treated Textile Effluents", Desalination and Water Treatment, 2012 (Link)
Coskun T., Demir N.M., Debik E., "The Effect of Centrifugation and Ultrafiltration as a Preliminary Treatment and Performance of Reverse Osmosis Membranes in Olive Oil Mill Wastewater (OMW)", Fresenius Environmental Bulletin, 2012 (Link)
Coskun T., Ilhan F., Demir N.M., Debik E., Kurt U., "Optimization of Energy Costs in the Pretreatment of Olive Mill Wastewaters by Electrocoagulation", Environmental Technology, 2011 (Link)
Kaykioglu G., Coban A., Debik E., Kayacan B.B., Koyuncu I., "Mass transport coefficients of different nanofiltration membranes for biologically pre-treated textile wastewaters", Desalination, vol.269, pp.254-259, 2011 (Link)
Schmit C.G., Jahan K., Schmit K.H., Debik E., Pattarkine V., "Activated Sludge and Other Aerobic Suspended Culture Processes", Water Environment Research, vol.82, pp.1073-1123, 2010 (Link)
Coskun T., Debik E., Demir N.M., "Treatment of Olive Mill Wastewaters by Nanofiltration and Reverse Osmosis Membranes", Desalination, vol.259, pp.65-70, 2010 (Link)
Debik E., Manav N., "Sequence Optimization in a Sequencing Batch Reactor for Biological Nutrient Removal from Domestic Wastewater", Bioprocess And Biosystems Engineering, vol.33, pp.533-540, 2010 (Link)
Debik E., Kaykioglu G., Coba A., Koyuncu I., "Reuse of anaerobically and aerobically pre-treated textile wastewater by UF and NF membranes", Desalination, vol.256, pp.174-180, 2010 (Link)
Debik E., Coskun T., "Use of the Static Granular Bed Reactor (SGBR) with Anaerobic Sludge to Treat Poultry Slaughterhouse Wastewater and Kinetic Modeling", Bioresource Technology, vol.100, pp.2777-2782, 2009 (Link)
Schmit C.G., Jahan K., Schmit K.H., Debik E., Mahendraker V., "Activated Sludge and Other Aerobic Suspended Culture Processes", Water Environment Research, vol.81, pp.1127-1193, 2009 (Link)
Schmit C.G., Jahan K., Debik E., Pattarkine V., "Activated Sludge and Other Aerobic Suspended Culture Processes", Water Environment Research, vol.80, pp.1036-1077, 2008 (Link)
Schmit C.G., Jahan K., Mahendraker V., Pattarkine V., Debik E., Ferguson J., "Activated Sludge and Other Aerobic Suspended Culture Processes", Water Environment Research, vol.79, pp.1297-1362, 2007 (Link)
Schmit C.G., Debik E., Jahan K., Mahendraker V., Pattarkine V., "Activated Sludge and Other Aerobic Suspended Culture Processes", Water Environment Research, vol.78, pp.1261-1323, 2006 (Link)
Ellis T.G., Schmit C.G., Jahan K., Debik E., Eliosov B., "Activated Sludge and Other Aerobic Suspended Culture Processes", Water Environment Research, vol.77, pp.1157-1262, 2005 (Link)
Ellis T.G., Schmit C.G., Jahan K., Debik E., Eliosov B., "Activated Sludge and Other Aerobic Suspended Culture Processes", Water Environment Research, vol.76, pp.1003-1098, 2004 (Link)
Ellis T.G., Schmit C.G., Jahan K., Debik E., Mach K.F., Evans E.A., "Activated sludge and other aerobic and suspended culture processes", WATER ENVIRONMENT RESEARCH, 2003 (Link)
Demir A., Gunay A., Debik E., "Ammonium Removal from Aqueous Solution by Ion-Exchange Using Packed Bed Natural Zeolite", Water SA, vol.28, pp.329-336, 2002 (Link)
Debik E., Demir A., Gunay A., "The chemical treatability of municipal wastewater", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.9, pp.451-460, 2000
Aral N., Gunay A., Sevimoglu O., Cali M., Debik E., "Ammonia removal from aqueous solution by ion exchange using natural zeolite", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.8, pp.344-349, 1999
Debik E., Demir A., Toroz , Gunay A., "Investigation of chemical treatability of effluent water in Istanbul-Baltalimani Preliminary Mechanical Treatment Plant", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.8, pp.337-343, 1999
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çoban A., Debik E., Kaya C., Kaykioğlu G., "Antibacterial Activity of a Nanofiltration Membrane Functionalized with Stable TiO2 Nanoparticle Solution Prepared by Using Newly Modified Hydrothermal Method", SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.35, pp.61-68, 2017 (Link)
Altuntaş K., Debik E., "Adsorption of Copper Metal Ion from Aqueous Solution by Nanoscale Zero Valent Iron (nZVI) Supported on Activated Carbon", PERIODICALS OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, vol.5, pp.61-64, 2017
Manav Demir N., Debik E., Coşkun T., "Municipal Wastewater Treatment With A Pilot Scale Two Stage Cascade Biological Nutrient Removal Process", SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.34, pp.71-79, 2016
Ulucan K., Noberi C., Coskun T., Ustundag C.B., Debik E., Kaya C., "Disinfection By-Products Removal by Nanoparticles Sintered in Zeolite", Journal of Clean Energy Technologies, vol.1, pp.120-123, 2013 (Link)
Demir N.M., Yildirim A., Balcik C., Coşkun T., Debik E., "İki Farklı Pilot Ölçekl Atıksu Arıtma Prosesinde Evsel Atıksuların Arıtılması", Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, ss.420-428, 2013
Coskun T., Demir N.M., Debik E., Kardağ Y., Koçyiğit R., Özkurt M., et al., "Büyükbaş Hayvan Atıkları için Kurulacak Havasız Çürütme Tesisinin Ekonomik Analizi", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.360-372, 2012
Tosun C., Binici S., Mehmetli E., Baban A., Manav N., Coşkun T., et al., "Büyükbaş Hayvan Atıklarının Kompostlaştırılması", Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.117-125, 2011
Coşkun T., Manav N., Debik E., Binici S., Tosun C., Mehmetli E., et al., "Büyükbaş Hayvan Atıklarının Anaerobik Çürütülmesi", Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, ss.1-9, 2011
Kaykioğlu G., Debik E., "Anaerobik Arıtım Prosesleri ile Tekstil Atıksularından Renk Giderimi", Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, ss.59-68, 2006
Debik E., "Gıda Endüstrisi Atık Sularının Mantar Türü Mikroorganizmalarla Arıtımı", Su ve Çevre Teknolojileri, cilt.2, 2006
Debik E., Demir A., Gunay A., Apaydın N., "Evsel Atıksuların Kimyasal Arıtımında Maliyet Ve Çevresel Yaklaşımlar", Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, cilt.2000, ss.73-79, 2000
Debik E., Demir A., Gunay A., "İstanbul-Ataköy Biyolojik Arıtma Tesisi Atıksularında Kimyasal Arıtılabilirliğin İncelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, cilt.1999, ss.169-176, 1999
Gönüllü M.T., Arslankaya E., Goncaloğlu B.İ., Aydınol F.İ., Kanat G., Saral A., et al., "İstanbul’da Ev Çöplerindeki Geri Kazanılabilir Materyallerin Araştırılması", Ekoloji Çevre Dergisi, cilt.5, ss.13-14, 1996
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Uzun H.İ., Debik E., "Detection of Effective Parameters in Arsenic Removal With Capacitive Deionization Process and Arsenic Removal from Wastewater", Eurasia Waste Management Symposium 2018, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.577-584
Uzun H.İ., Debik E., "Sulfate Removal by Capacitive Deionization (CDI) Process and Cost Analysis", Water Perspectives in Emerging Countries, Water Scarcity: Risks and Solutions, ,
Uzun H.İ., Debik E., "Membran Kapasitif Deiyonizasyon Prosesi ile Sertlik Giderimi", 4th International Symposium on Environment and Moralit, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 28-28 Haziran 2018, pp.1-1
Uzun H.İ., Arslan Z.B., Altuntaş K., Debik E., "Kinetic Study for Nitrate Removal by Nano Zero Valent Iron", Regional Workshop on “Water-Energy-Food-Nexus in MENA Region”, Aswan, MISIR, 11-18 Kasım 2018, pp.1-1
Debik E., Altuntaş K., Yörük İ.İ., Kozal D., "Binary Adsorption of Copper and Nickel Metal Ions on Nano Zero Valent Iron Supported on Activated Carbon ( AC/nZVI)", Solutions to Water Challenges in MENA REGION Regional Workshop, Kahire, MISIR, , vol.1, pp.146-152
Altuntaş K., Debik E., "DDT Removal by Nano Zero Valent Iron: Influence of pH on Removal Mechanism", International Conference on Technology, Engineering and Science, ANTALYA, TÜRKIYE, 26 Ekim - 29 Ocak 2017, pp.1-1
Doğan A., Debik E., "REVITALIZATION OF HISTORICAL BEYKOZ-ONCESMELER WATER SYSTEM IN ISTANBUL, TURKEY", Expert Workshop on “Water efficient cities, from November 03 to 08, 2017, Marrakech, Morocco.”, Marakash, FAS,
Debik E., "Water quality improvement of historical Beykoz-Oncesmeler water system in Istanbul, Turkey", Expert Workshop on “Water Use in MENA Countries 2017”, Marakeş, MONACO, 3-8 Kasım 2017, pp.1-1
Debik E., Uzun H.İ., "Membrane Capacitive Deionization Process in Groundwater Ionic Pollutants Removal: Determination of Performance Parameters and Optimum Operating Conditions", 3rd International Symposium on Environment and Moralit, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2016, pp.1-1
Debik E., Uzun H.İ., "Yeraltı Suyu İyonik Kirleticilerin Giderimin Membran Kapasitif Deiyonizasyon Prosesi Performans Parametrelerinin ve Optimum İşletme Şartlarının Tespiti", ISEM2016, 3rd International Symposium on Environment and Morality, ,
Altuntaş K., Debik E., Kozal D., Yoruk I.I., "Adsorption of Copper Metal Ion from Aqueous Solution by Nanoscale Zero Valent Iron (nZVI) Supported on Activated Carbon", 3rd International Symposium on Environment and Moralit, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-25 Kasım 2016, pp.1-1
Altuntaş K., Debik E., Kozal D., Yoruk İ.İ., "Single and Binary Adsorption of Copper and Nickel Metal Ions on Nano Zero Valent Iron (nZVI)", 3rd International Conference on Recycling and Reuse, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2016, pp.250-255
Uzun H.İ., İlhan F., Debik E., Avşar Y., "Determination of the Parameters Affecting the Efficiency of the Capacitive Deionization Process", 2nd International Symposium on Environment and Morality, ADIYAMAN, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2014, pp.1-1
Altuntaş K., Debik E., Kolb M., Bahadir A.M., Noberi C., Kaya C., "INVESTIGATION OF THE ESTROGENIC STEROID HORMONES’ REMOVAL BY ? -Fe2O3 NANOPARTICLES IN ADSORPTION PROCESS", 2nd International Symposium on Environment and Morality, ADIYAMAN, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2014, pp.1-1
Uzun H.İ., Uzun H.İ., Debik E., Avşar Y., "Yeni bir Deiyonizasyon Prosesi: Kapasitif Deiyonizasyon", Uluslararası Katılımlı Çevre ve Ahlak Sempozyumu, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2013, ss.583-591
Manav Demir N., Coskun T., Debik E., "The Effect of Distinct Operational Conditions on Organic Material Removal and Biogas Production in The Anaerobic Treatment of Cattle Manure", World Renewable Energy Congress 2011, , Mayıs 2011
Coskun T., Manav Demir N., Debik E., "Stabilization of Cattle Manure with Anaerobic Digestion Process: A Pilot Plant Study", Eurasia Waste Management Symposium, , Kasım 2011
Manav N., Coskun T., Debik E., "Büyükbaş Hayvan Atıklarının Yönetimi", Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu08, TÜRKİYE, Kasım 2008
Debik E., Coskun T., "Usage of the non-granular anaerobic sludge in the static granular bed reactor (SGBR) treating poultry slaughterhouse wastewater", The Seventh International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries, , Ekim 2006
Ellis T.G., Park J., Debik E., Smith S., "Evaluation of Leachate Treatment and Recycle Options at the Boone County Landfill", 20th International Conference on Solid Waste Technology & Management, , Nisan 2005
Özkaya B., Baştürk A., Demir A., Debik E., Bilgili M.S., "Investigation of Leachate Recirculation Effects in Istanbul Odayeri Sanitary Landfill", ISWA-2002 Appropriate Environmental and Solid Waste Management and Technologies for Developing Countries, , Temmuz 2002
Demir A., Baştürk A., Karaaslan Y., Özkaya B., Debik E., Bayhan H., et al., "Composting Process and the Product Quality in Istanbul Composting and Recycling Plant", ISWA-2002 Appropriate Environmental and Solid Waste Management and Technologies for Developing Countries, , Temmuz 2002
Demir A., Debik E., Gunay A., "Ammonia Removal From Surface Water By Using Natural Zeolite", International Symposium on Water Resources and Environmental Impact Assessment, , Temmuz 2001
Baştürk A., Özkaya B., Demir A., Öztürk M., Debik E., Özer F., et al., "Düzenli Depo Sahalarında Sızıntı Suları Geri Devir Etkilerinin Araştırılması ve İstanbul Uygulaması", UKAK 2001 1. Ulusal Katı Atık Kongresi, TÜRKİYE, Nisan 2001
Demir A., Debik E., Gunay A., Toröz İ. , "Evsel Atıksuların Kimyasal Arıtımında Çamur Miktarı", 2000 GAP Çevre Kongresi, TÜRKİYE, Ekim 2000
Gunay A., Demir A., Debik E., Özkaya B., "Doğal Zeolitlerin Amonyum İyonu Değiştirme Kinetiği ve Değişimin Adsorpsiyon İzotermlerine Uygunluğu", 2000 GAP Çevre Kongresi, TÜRKİYE, Ekim 2000
Gunay A., Çabuk M., Akça L., Debik E., Şakar S., "The Effect of Mixing Conditions on Anaerobic Digester Performance", International Conference on Biological Treatment of Waste and the Environment, , Eylül 1999
Demir A., Gunay A., Debik E., "Zeolit Dane Çapının ve Aktifleştirmenin Ammonyum İyonu Değiştirme Kapasitesine Etkisi", Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, TÜRKİYE, Kasım 1999
Debik E., Demir A., Gunay A., Toröz İ. , "Kimyasal Arıtmanın Evsel Atıksulardaki Kirleticilerin Partiküler ve Çözünmüş Kısımlarını Giderme Verimi", Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, TÜRKİYE, Kasım 1999
Debik E., Demir A., Gunay A., Toröz İ. , "İstanbul-Yenikapı Mekanik Ön Arıtma Tesisi Atıksularının Kimyasal Arıtılabilirliği", Denizli'de Sanayileşme ve Kentleşme Sempozyumu, TÜRKİYE, Ekim 1999
Demir A., Gunay A., Debik E., "İyon Değiştirme Yöntemiyle Amonyum Gideriminde Doğal Zeolit Kullanımı: Başlangıç Konsantrasyonunun ve Aktifleştirmenin İyon Değiştirme Kapasitesine Etkisi", Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, TÜRKİYE, Şubat 1999
Debik E., Demir A., Gunay A., "Elmalı Rezervuarında Amonyak Dağılımı ve Sıcaklık Üzerine Bir Çalışma", Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, TÜRKİYE, Şubat 1999
Günay A., Debik E., Akça L., Çabuk M., Şakar S., "The Effect of Mixing Conditions on Anaerobic Digester Performance", International Conference on Biologial Treeatment of Waste and The Environment,, Weimer, , ALMANYA, 2-4 Eylül 1999, pp.285-289
Debik E., Gönüllü M.T., "Atıklardan Bioetanol (Yakıt Alkolü) Elde Edilmesi", Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, TÜRKİYE, Şubat 1999
Gunay A., Debik E., "Evsel Atıksulardan Biyolojik Nütrient Giderimi", Kayseri I. Atıksu Sempozyumu, TÜRKİYE, Haziran 1998
Debik E., Demir A., Toröz İ. , Gunay A., "Evsel Atıksuların Kimyasal Arıtılabilirliğinin İncelenmesi", Kayseri I. Atıksu Sempozyumu, TÜRKİYE, Haziran 1998
Arslankaya E., Debik E., Gönüllü M.T., "Bir Çöp Lizimetresinden Toksik Bileşiklerin (Fenol, Bakır ve Krom) Sızmasının İncelenmesi", Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu II, TÜRKİYE, Mayıs 1997
Debik E., Gönüllü M.T., "Malzemelerin Geri Dönüşümünden Elde Edilen Birim Enerji Tasarruflarının Mukayesesi", I. Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, TÜRKİYE, Haziran 1996
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Demir A., Kanat G., Debik E., "Atıksu Arıtımında Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Metodlar", , Yıldız Teknik Üniversitesi,
Karadağ D., Saatçı A.M., Aydın A.F., Filibeli A., Muhammetoğlu A., Ayol A., et al.,"İyon Değiştirme", Su ve Atıksu Mühendisliği - Water and Wastewater Engineering, Toröz İ., Ed., Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., İstanbul, ss.200-250, 2015
Demir A., Kanat G., Debik E., "Atıksu Arıtımında Fiziksel Kimyasal Ve Biyolojik Metodlar", YTÜ Basım-Yayın Merkezi, İSTANBUL, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi