Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Alfa-Amilaz, alkalaz ve beta-galaktozidaz enzimlerinin çeşitli adsorban yüzeylerine immobilizasyonunun optimizasyonu ve immobilize enzimlerin sıcaklık, pH ve zaman stabilitelerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2012-07-01-YL10, Araştırmacı, 2015
"Çeşitli Adsorbanlarla Protein Adsorpsiyonunun İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2011-07-01-KAP02, Araştırmacı, 2015
"Yapay Substratlarla Kefir Biyokütlesi Üretimi ve Kefir Fermentasyon Kinetiğinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2011-07-01-GEP03, Yönetici, 2015
"Susam Küspesindeki Proteinin Hidrolizi: Proses Parametrelerinin Optimizasyonu, Hidroliz, Çözünürlük, Enzim İnaktivasyon Kinetiği ve Fonksiyonel Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 29-07-01-01, Araştırmacı, 2012
"Mısır Gluteni Hidrolizatının Acı Tadının Giderilmesi", BAP Arastırma Projesi, 29-07-01-02, Yönetici, 2012
"Biyoteknolojide Kullanılan Tutuklayıcı Malzemelerin Oksijen Transfer Katsayısı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 25-07-01-05, Araştırmacı, 2007
"Gıdaların Mikrodalga Tekniği ile Kullanılarak Kurutulması, Doku ve Renk Özelliklerinin İncelenmesi ve Modellenmesi", BAP Arastırma Projesi, 24-07-01-05, Araştırmacı, 2007
"Mısır Gluteninin Enzimatik Hidrolizi", TÜBITAK Projesi, MİSAG-236, Araştırmacı, 2005
"Buğday Gluteninin Enzimatik Hidrolizini Etkileyen Proses Parametrelerinin İncelenmesi ve Optimizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 23-07-01-04, Araştırmacı, 2005
"Mısır Nişastasının Enzimatik Hidrolizinin Optimizasyonu", TÜBITAK Projesi, MİSAG-A-57, Araştırmacı, 2002
"Ultrasonik Ortamda Nişastanın Enzimler Yoluyla Hidrolizinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 21-07-01-03, Araştırmacı, 2003
"Çeşitli Nişastaların Enzimatik Hidrolizinin Optimizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 20-07-01-02, Araştırmacı, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi