Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Wİ Fİ Tabanlı Kapalı Mekan Konumlamada Triletasyon Tekniğinin Kullanılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, MUH19002.15.004, Araştırmacı, 2016
"Obruk Barajı Örneğinde, Baraj Deformasyonlarının Farklı Ölçme Yöntemleri İle İzlenmesi ve Doğruluk Analizi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, , Araştırmacı, 2018
"Yapı Sağlığı İzlenmesine Yönelik Ulusal Ölçme Sistemi Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 115Y250, Araştırmacı, 2017
"Güneybatı anadolunun güncel hız alanının belirlenmesi ve yamulma alanlarının zamansal değişimi", TÜBITAK Projesi, 113Y004, Araştırmacı, 2014
"YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SABİT GNSS İSTASYONUNUN KURULMASI, VERİLERİNİN ANALİZİ VE SUNUMU", BAP Diğer, 2012-05-03-KAP01, Yönetici, 2015
"GNSS Esaslı Deplasman Ölçüm Yöntemlerinin Dinamik Sistemlerde Uygulanması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, IKUARP111201010103, Araştırmacı, 2014
"Güneybatı Anadolu bölgesi'ndeki blok hareketleri ve gerilim alanlarının gnss ölçümleri ile belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 108Y298, Yönetici, 2012
"Beton kemer barajlarda deformasyonların modern ölçme teknikleri ile belirlenmesi.", BAP Diğer, 27-05-03-02, Araştırmacı, 2010
"Konum belirlenmesinde önemli bir rol oynayan GPS sinyallerinin iyonosferle etkileşimi.", BAP Diğer, 27-01-01-06, Araştırmacı, 2009
"Raylı sistemlerde deformasyonların belirlenmesine yönelik ölçme sistemi tasarımı.", BAP Diğer, 26-05-03-02, Yönetici, 2009
"Asma köprülerin iç ve dış yükler altında davranışlarının sürekli ölçü yöntemleri ile izlenmesi.", BAP Diğer, 25-05-03-02, Yönetici, 2007
"Yerkabuğu hareketleri sonucu meydana gelen değişimlerin geometrik mülkiyet bilgileri üzerindeki etkisinin araştırılması", BAP Diğer, 24-05-03-01, Yönetici, 2005
"Überwachungsmessungen an Talsperren am Beispiel der Oymapınar Staumauer", Diğer Projeler, , Araştırmacı, 1997
"Bauwerksüberwachung am Beispiel der Schlese Uelsen", Diğer Projeler, , Araştırmacı, 1997
PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
Gülal V,Aykut N, Akpınar, B., Gülal, V.E., Dindar, A.A., Gürkan, K.,, "Yapı Sağlığı İzlenmesine Yönelik Ölçme Sistemi", TÜRKIYE, Faydalı Model, TR2016 04919Y, Ocak 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi