Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD/Analitik Kimya, 2000-2005
Yüksek Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD/Analitik Kimya, 1996-1999
Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Kimya, 1991-1996
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "ÇEVRESEL VE BİYOLOJİK NUMUNELERDE ANYON VE KATYONLARIN İLETKENLİK-İYON, SPEKTROFOTOMETRİK-İYON, POTANSİYOMETRİK-İYON KROMATOGRAFİK HİBRİT SİSTEMLERİYLE TAYİNLERİNİN ARAŞTIRILMASI", ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya ABD/Analitik Kimya Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, "ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF AMINOBENZIMIDAZOLES IN NONAQUEOUS ACETONITRILE", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya ABD/Analitik Kimya Haziran, 1999.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi