Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şahin M., Ozcan L., Ozcan A., Usta B., Şahin Y., Pekmez K., "The Substituent Effects on the Structure and Surface Morphology of Polyaniline", JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, vol.115, pp.3024-3030, 2010
Şahin M., Gorcay H., Kir E., Şahin Y., "Removal of calcium and magnesium using polyaniline and derivatives modified PVDF cation-exchange membranes by Donnan dialysis", REACTIVE POLYMERS, vol.69, pp.673-680, 2009
Şahin M., Ozcan L., Usta B., Şahin Y., "Determination of ascorbic acid by polypyrrole potentiometric detector in ion chromatography", BIOSENSORS, vol.24, pp.3492-3497, 2009
Şahin Y., Ercan B., Şahin M., "Solid-phase microextraction and ion chromatographic analysis of anions based on polypyrrole electrode", JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, vol.108, pp.3298-3304, 2008
Şahin Y., Ercan B., Şahin M., "In situ electrochemical solid-phase extraction of anions and cations using polypyrrole and overoxidized sulfonated polypyrrole", TALANTA, vol.75, pp.369-375, 2008
Oezcan L., Şahin M., Şahin Y., "Electrochemical preparation of a molecularly imprinted polypyrrole-modified pencil graphite electrode for determination of ascorbic acid", SENSORS, vol.8, pp.5792-5805, 2008
Şahin M., Şahin Y., Oezcan A., "Ion chromatography-potentiometric detection of inorganic anions and cations using polypyrrole and overoxidized polypyrrole electrode", SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, vol.133, pp.5-14, 2008
Ozcan A., Şahin M., Ozcan A., "Adsorption of nitrate ions onto sepiolite and surfactant-modified sepiolite", ADSORPTION SCIENCE, vol.23, pp.323-333, 2005
Veysioğlu F., Şahin M., Özçiçek Pekmez N., Can M., Yıldız A., "The Effect of Hydrogen Bonding on the Electroreduction Behaviour of Aminobenzimidazoles", ACTA CHIMICA SLOVENICA, vol.51, pp.483-494 , 2004
Şahin Y., Percin S., Şahin M., Ozkan G., "Electrochemical polymerization of fluoro- and chloro-substituted anilines and copolymers with aniline", JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, vol.91, pp.2302-2312, 2004
Sahin Y., Percin S., Şahin M., Ozkan G., "Electrochemical preparation of poly(2-bromoaniline) and poly(aniline-co-2-bromoaniline) in acetonitrile", JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, vol.90, pp.2460-2468, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şahin Y., Şahin M., Ozcan L., Ozcan A., Usta B., Özkorucuklu S., et al., "Use of pencil graphite electrode for sensor applications", The 61st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Nice, FRANSA, 26 Eylül - 1 Ekim 2010, pp.1-1
Şahin M., Gorcay H., Kır E., Şahin Y., "Preparation of cation exchange poly-n-ethylaniline modified PVDF and its application for removal of calcium and magnesium", 5. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 8-12 Haziran 2009, ss.1-1
Şahin M., Ercan B., Şahin Y., Ozcan L., "Preparation of polypyrrole potentiometric detector for ascorbic acid in ion chromatography", 8th International Electrochemistry Meeting, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-11 Ekim 2009, pp.1-1
Şahin Y., Şahin M., Ozcan L., Ozcan A., Usta B., Özkorucuklu S., "Sensor Applications of Conducting Polymers", 5. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 8-12 Haziran 2009, ss.1-1
Ercan B., Şahin M., Şahin Y., "Using of conducting polymers in simultaneous solid-phase microextraction of anions and cations", 6th Aegean Analytical Chemistry Days, DENİZLİ, TÜRKIYE, 9-12 Ekim 2008, pp.PPII-049-PPII-049
Usta B., Şahin M., Şahin Y., "Application of polypyrrole to solid-phase microextraction", 6th Aegean Analytical Chemistry Days, DENİZLİ, TÜRKIYE, 9-12 Ekim 2008, pp.PPI-184-PPI-184
Gorcay H., Şahin M., Kır E., "Preparation and Application of Cation Exchange Polyaniline Membrane", 6th Aegean Analytical Chemistry Days, DENİZLİ, TÜRKIYE, 9-12 Ekim 2008, pp.PPI-076-PPI-076
Şahin Y., Şahin M., Oezcan L., Ozcan A., Usta B., Yılmaz M., "Analytical Performance Of Conducting Polymers", Analytical Performance Of Conducting Polymers”. 6th Aegean Analytical Chemistry Days, DENİZLİ, TÜRKIYE, 9-12 Ekim 2008, pp.PPI-063-PPI-063
Şahin Y., Pekmez K., Tamer U., Şahin M., Yıldız A., "Preparation and Application of Polypyrrole and Self-Doped Polypyrrole", German-Turkish University Conference and Project Marketplace on Applied Research and Innovation, Braunschweig, ALMANYA, 26-28 Şubat 2007, pp.14-14
Şahin Y., Şahin M., Ozcan L., Ozcan A., Ercan B., "Synthesis, Characterization and Electrochemical Behaviour of Soluble Fluoro- and Chloro-Polyaniline", 58th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Banff, KANADA, 9-14 Eylül 2007, pp.S08-P-050-S08-P-050
Ozcan L., Cılaz M., Ozcan A., Şahin M., Şahin Y., Turan S., et al., "The effect of dopants on the morphology of polyaniline", Uluslararası Katılımlı 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 26-29 Ağustos 2007, ss.1-1
Şahin M., Ozcan A., Şahin Y., "iyon kromatografisi ile anyon analizlerinde polipirol filminin potansiyometrik dedektör olarak kullanımı", 6. Elektrokimya Günleri, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 29 Haziran - 1 Temmuz 2005, ss.84-84
Şahin M., Ozcan A., "Sepiyolit Üzerine Nitrat Adsorpsiyonunun İyon Kromatografisi ile Kantitatif Olarak Belirlenmesi", XIX. Ulusal Kimya Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 30 Eylül - 4 Ekim 2005, ss.1-1
Veysioğlu F., Şahin M., Can M., Özçiçek Pekmez N., Pekmez K., Özyörük H., et al., "Electroreduction Behaviour of Hydrogen Bonded Imidazoles", 6. Elektrokimya Günleri, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 29 Haziran - 1 Temmuz 2005, ss.1-1
Şahin Y., Percin S., Şahin M., Ozkan G., "Electrochemical polymerization of fluoro and chloro-substituted anilines and copolymers with aniline", V. Elektrokimya Günleri, SAMSUN, TÜRKIYE, 9-11 Haziran 2004, ss.P-03-P-03
Şahin Y., Percin S., Şahin M., Ozkan G., "Electrochemical polymerization of chloro-substituted aniline and copolymers with aniline", 2nd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-17 Eylül 2003, pp.P156-P156
Veysioğlu F., Şahin M., Özçiçek Pekmez N., Pekmez K., Yıldız A., "The Effect of Hydrogen Bonding on the Electroreduction Behaviour of Aminobenzimidazoles", IV. Elektrokimya Günleri, ADANA, TÜRKIYE, 11-13 Haziran 2003, ss.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şahin M., "Sabun ve Deterjanlar", Endüstriyel Kimya, Yücel ŞAHİN, Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, ESKİŞEHİR, ss.100-120, 2010
Şahin M., "Elektrokimyasal Yöntemler", Aletli Analiz, A. Ersöz, Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, ESKİŞEHİR, ss.200-220, 2010
Şahin M., "Anyonların Sistematik Analizi", Analitik Kimya Laboratuvarı, Ayça Atılır Özcan, Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, ESKİŞEHİR, ss.40-60, 2009
Şahin M., "Yakıtlar ve Enerji Kaynakları", Endüstriyel Kimya, Yücel ŞAHİN, Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, ESKİŞEHİR, ss.60-80, 2009
Şahin M., "Sulu Çözeltilerin Özellikleri ve Kimyasal Denge", Analitik Kimya, ., Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, ESKİŞEHİR, ss.40-60, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi