Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Biyofizik
Parçacık fiziği ve nükleer fizikte deneysel yöntemler ve enstrümantasyon
Atomik Özellikler ve Fotonla Etkileşmeler
Malzeme Bilimi
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Fizik
Atom ve Molekül Fiziği
Nükleer Fizik
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Physics, Nuclear
Nuclear Science & Technology
Physics, Atomic, Molecular & Chemical
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi