Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Üçer S.E., Gönel F., "Kalkınmada Öncelikli Alan: Bilgi ve İletişim Teknolojileri -Kalkınmada BİT’lerin Rolü Üzerine Bir Tartışma", Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.34-43, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Üçer S.E., "Türkiye’de Telekomünikasyon Sektörü ve İdari Yapısına İlişkin Düşünceler", Praksis, ss.97-127, 2012 (Link) (Özet)
Üçer S.E., "Mütarekenin İlk Günlerinde Yedek Subaylar Neden Örgütlendiler?", Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, ss.53-71, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Gönel F., Kaplan Z., Üçer S.E., Orhan G., "Üniversite Eğitiminde Cinsiyet Ayrımcılığının Kökenleri (YTÜ Örneği)", Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.111-120, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Üçer S.E., "Esnek Çalışma Bağlamında Psikologlar, İşçi Hareketleri ve Sendikal Kriz Bağlamında TODAP", Eleştirel Psikoloji Bülteni, ss.102-111, 2010 (Link) (Özet)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Üçer S.E., "Telefonda Özel Sektör: Türkiye'de Telekomünikasyon Özelleştirmelerinin Kuşbakışı Tarihçesi ", 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, MARDİN, TÜRKIYE, 9-11 Mart 2018, pp.564-577 (Link) (Özet) (Abstract)
Üçer S.E., "Türk Telekom Batıyor, Ne Yapmalı? Sol bir Telekomünikasyon Politikası Arayışı", 13. Karaburun Bilim Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2018, ss.127-128 (Link) (Özet) (Abstract)
Üçer S.E., "Meşgul Çalan Telefon: Türkiye'de Telekomünikasyon Sektöründe Doğrudan Yabancı Yatırımlar", International Multidisciplinary Conference on Foreign Direct Investment, Investment Promotion and Economic Development, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-26 Ekim 2018, pp.100-100 (Link) (Özet) (Abstract)
Üçer S.E., "Türkiye'de Özelleştirmenin Üç Dönemi: 1980'ler, 1990'lar ve 2001 Sonrası", 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, MARDİN, TÜRKIYE, 9-11 Mart 2018, pp.554-563 (Link) (Özet) (Abstract)
Üçer S.E., "Posta Bağımlılığı: Ekonomi-Politik Perspektifinden Osmanlı İmparatorluğu Posta Tarihine Bakış", V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Aralık 2018, ss.12-12 (Link) (Özet) (Abstract)
Üçer S.E., "Altyapı Kalkınması Yeniden: Telekomünikasyon Politikası Literatürünün Eleştirel Okuması", 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara., ANKARA, TÜRKIYE, 29 Kasım - 1 Aralık 2017, ss.217-217 (Link) (Özet) (Abstract)
Üçer S.E., "Net Neutrality Policy in the United States and Insights for Turkish Policy", Third Annual International Conference on Social Sciences (AICSS) 2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Ekim 2017, pp.22-22 (Link) (Abstract)
Üçer S.E., "Turkish Broadband Policies in Perspective", 2ND ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AICSS 2016, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-2 Haziran 2016, pp.100-100 (Link) (Abstract)
Üçer S.E., "Gender And Success: A Case Study On The Socio-Economic Superiority Of Female Undergraduate Students", III. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Roma, ITALYA, 6-8 Şubat 2014, pp.1-1 (Link) (Özet) (Abstract)
Üçer S.E., Gönel F., "What’s happening to higher education of economics in Turkey?", European Conference on Social and Behavioral Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2013, pp.187-187 (Link) (Abstract)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Üçer S.E., Gönel F., "What is Happening to Economics Departments in Turkish Higher Education", in: Multidisciplinary Perspectives in Education, Arslan H., Rata G., Kocayörük E., İçbay M. A. , Eds., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.349-356, 2014 (Link) (Abstract)
DİĞER YAYINLAR
Gönel F., Kaplan Z., Üçer S.E., Orhan G., "Üniversitede Cinsiyet Ayrımcılığının Kökenleri (YTÜ Öğrencileri Örneği)", Teknik Rapor, ss.44, 2012 (Özet) (Abstract)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi