Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Sanat ve Tasarım, 2014 - Devam Ediyor
Prof.Dr., İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Güzel Sanatlar ve Tasarım, 2007 - 2014
Arş.Gör., GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fak., 1998 - 2002
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
YÖK Kalite Kurulu Dış Denetçiliği, Yükseköğretim Kurumu YÖK Kalite Kurulu Dış Denetçiliği, , 01.01.2018 - Devam Ediyor
, Yükseköğretim Kurumu Müzik Öğretmenliği Lisansüstü Program Hazırlama Komisyonu, Müzik Öğretmenliği Lisansüstü Program Hazırlama Komisyonu, 01.01.2018 - 01.10.2018
, Yükseköğretim Kurumu Eğitim Fakülteleri Lisans Ders Programı Hazırlama Komisyonu, Eğitim Fakülteleri Lisans Ders Programı Hazırlama Komisyonu, 01.01.2018 - 01.10.2018
Rektör Danışmanı, ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Rektörlük, , 20.09.2017 - Devam Ediyor
Danışman, Fatih Belediyesi Sulukule Müzik Akademisi Danışman, , 01.01.2017 - Devam Ediyor
Ders Programları Hazırlama Danışmanlığı , Milli Eğitim Bakanlığı ÜAK Doçentlik Alt Komisyon Üyesi , , 01.01.2017 - 01.10.2018
Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler Düzenleme Komisyonu Koordinatörü, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler Düzenleme Komisyonu Koordinatörü, , 01.01.2016 - Devam Ediyor
Danışman, Esenler Belediyesi Danışman, , 01.01.2016 - 31.12.2017
Yönetim Kurulu Üyesi, KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 01.10.2015 - 01.10.2017
Senato Üyesi, KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Rektörlük, Rektörlük, 01.10.2015 - 01.10.2017
Dekan Yardımcısı, KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 01.10.2015 - 01.10.2017
Yönetim Kurulu Üyesi, KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Rektörlük, Rektörlük, 01.10.2015 - 01.10.2017
Bölüm Başkanı, KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü, 01.10.2015 - 01.10.2017
Rektör Danışmanı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rektör Danışmanı, , 01.09.2015 - Devam Ediyor
Dekan, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi, , 21.09.2014 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü, 21.09.2014 - 15.10.2017
Yönetim Kurulu Üyesi, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 01.08.2014 - Devam Ediyor
, Yükseköğretim Kurumu ÜAK Doçentlik Alt Komisyon Üyesi , , 01.01.2012 - 31.12.2014
ÜAK Doçentlik Üst Kurul Üyesi, Yükseköğretim Kurumu ÜAK Doçentlik Üst Kurul Üyesi, , 12.12.2010 - 15.12.2013
Dekan, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 01.10.2010 - 01.10.2014
Dekan, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, , 15.08.2010 - 17.09.2014
ADEK Komisyonu Üyesi, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Rektörlük, Rektörlük, 01.10.2008 - 01.10.2012
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, G.Yilma, "Türkiye'de Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Özel Eğitim Müzik Derslerinde Kullanılabilecek Bir Bilgisayar Destekli Müzik Ders Modülü Tasarımı (İstanbul Örneği)", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, O.Eroy, "Halk Türkülerinin Caz Armonisi ile Eşliklenerek Piyano Eğitiminde Kullanılması", İnönü , , Ocak, 2016.
Doktora, E.Gürpınar, "İşbirlikli Öğrenme Yöntemine Dayalı Çoksesli Solfej Uygulamalarının Müziksel İşitme-Okuma-Yazma ve Koro Ders Başarılarına Etkisi", İnönü , , Ocak, 2016.
Doktora, O.Zahal, "Özel Yetenek Sınavına Giren Adayların Öğrenme Stilleri ve Bilişsel Esneklik Düzeyleriyle Sınav Başarısı Arasındaki İlişk", İnönü , , Ocak, 2016.
Doktora, B.Karagöz, "İlköğretim Öğrencilerine Değerlerin Okul Şarkıları Yoluyla Kazandırılması", İnönü , , Ocak, 2016.
Doktora, A.Ayhan, "İmge kullanımının okul şarkılarının öğretimindeki başarıya etkisi”, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü", , , Ocak, 2016.
Doktora, A.Öner, "Geleneksel Türk müziği öğelerinin flüt eğitiminde kullanılmasına yönelik bir model önerisi”, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı", İnönü , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, P.Demirkol, "Televizyon Çocuk Programlarında Yer Alan Müziklerin Müzik Dersi Öğretim Programı Genel ve Özel Amaçları Açısından İncelenmesi", İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri", İnönü , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, M.Güneş, "Klasik dönem ve postmodern dönem besteci eserlerinin incelenmesi", İnönü Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, T.Minez, "Piyano Eğitiminde Rubrik ile Geleneksel Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması: İnönü Üniversitesi Örneği", İnönü , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, S.Öztürk, "Müzik Öğretmenliği Programında Alınan Piyano Eğitiminin Müzik Öğretmeninin Mesleki Yaşamına Katkısı", İnönü , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, O.Eroy, "Tekirdağ Bölgesi Çingene Müziklerindeki Ezgi Yapılarının İncelenmesi", Kırıkkale , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, Ü.İmik, "Sosyal Statünün Müziksel Beğeniye Etkileri”, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü", Erciyes , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, T.Uluçay, "İlköğretim ikinci kademe, müzik eğitimi dersinde 2005-2006 eğitim öğretim yılında okutulan müzik ders kitaplarında yer alan şarkıların müziksel amaçlar bakımından analizi", İnönü , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, A.Ayhan, "Müzik öğretmenliği bilim dallarında yapılan yüksek lisans tezlerinin ve okutulan yüksek lisans derslerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi", İnönü , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, S.Çakır, "Müzik öğretmenliği programı armoni eğitiminde başlangıç kaynaklarının analizi ve değerlendirilmesi", Cumhuriyet , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, M.Ercan, "Eğitim fakülteleri ilköğretim bölümleri sınıf öğretmenliği programı son sınıf öğrencilerinin ilköğretim 1. devre müzik derslerine yönelik mesleki alan yeterliliklerinin incelenmesi", Cumhuriyet , , Ocak, 2016.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi