Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Waste Heat Recovery From Blast Furnace Slag with Supercritical CO2 Power Cycles and Thermo-Economic Analysis

9th Global Congress on Renewable Energy and Environment (ESWAE-2021), Girne, Cyprus (Kktc), 8 - 10 July 2021, vol.1, pp.1 Sustainable Development

Electrochemical, energy and exergy-based performance assessment of a reversible solid oxide cell stack

5th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, İstanbul, Turkey, 24 - 25 April 2021, pp.1 Sustainable Development

Zero dimensional modelling and analysis of a reversible solid oxide cell system for electrical energy storage

Internal Conference on Energy,Environment and Storage of Energy Symposium, Kayseri, Turkey, 19 - 21 November 2020, pp.1-12

Kömür Yakıtlı Termik Santrallerde Kömür Kurutma

Elektrik İletim ve Üretiminde Enerji Verimliliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 February 2020, pp.27-28

Dynamic Performance of a Hydraulic System Driven By a Variable Speed AC Electric Motor with Electro-Hydraulic Load Sensing

International Symposium For Environmental Science and Engineering Research (ISESER 2019), Konya, Turkey, 25 - 27 May 2019, pp.94-100

Simple Use of Symbolic Regression Via Genetic Programming in the Prediction of Wind Speed

XIII Balkan Conference on Operational Research , Belgrade, Serbia, 25 - 28 May 2018, pp.21

Experimental investigation of energy consumption for a hydraulic system driven by fixed and variable speed

International Conference on Advances in Mechanical Engineering, İstanbul, Turkey, 19 - 21 December 2017, pp.279-285 Sustainable Development

Random Forest based Estimation Model for Coal Elemental Components

International Conference on Energy and Thermal Engineering, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2017, pp.504-508 Sustainable Development

Modeling and simulation of coal fired supercritical power plant

International Conference on Energy and Thermal Engineering, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2017, pp.333 Sustainable Development

Bir termik santraldeki çapraz akışlı cebri sirkülasyonlu soğutma kulesinin analizi

3. ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 1 - 03 October 2015, pp.506-515

Development of Anfis based prediction model for coal heating value

International Congress on Natural and Engineering Sciences, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 9 - 13 September 2015, pp.6 Sustainable Development

Design and feasibility study for a manure based biogas power generation system

International Conference on Advance in Mechanical Engineering, İstanbul, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.674-682

Bir biyokütle gazlaştırıcının termodinamik modeli, simülasyonu ve analizi

2. Anadolu Enerji Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 2 - 04 May 2013, pp.589-598

Performance analysis of an Organic Rankine Cycle recovering waste gas heat

10th International Conference on Clean Energy (ICCE 2010), Famagusta, Cyprus (Kktc), 15 - 17 September 2010, pp.1-7

Katı Atık Depo Saha Gazını Kullanarak Elektrik Üreten Sistemlerin Ekonomik Analizi

AB Sürecinde Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 - 31 May 2008, pp.1-8 Sustainable Development

Modeling and simulation of hydrogen fed SOFC-GT hybrid system

The 2nd International Hydrogen Energy Congress and Exhibition Proceedings, İstanbul, Turkey, 13 - 15 July 2007, pp.1-7

Kızgın Buhar Basıncı ve Sıcaklığının Kombine Çevrim Performansına Etkisi

12. Uluslararası Kojenerasyon, Kombine Çevrim ve Çevre Konferansı ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 25 - 26 May 2006, pp.141

A parametric study for analysis of combined cycle system performance

1st International Symposium and Exhibition on Environment-Friendly Energy Sources and Technologies, İzmir, Turkey, 5 - 07 September 2005, pp.33-37

Self tuning fuzzy logic control of a hydraulically actuating system

2nd International Conference on Intelligent Knowledge Systems, İstanbul, Turkey, 6 - 08 July 2005, pp.154-158

Determining operating conditions of integrated gas turbine-geothermal power plant with exergy analysis

The Second International Exergy, Energy and Environment Symposium, Athens, Greece, 03 July 2005 - 07 July 2019, pp.1-6

Gaz Türbinlerinde Evaporatif Soğutmanın Ekonomik Analizi

11. Uluslararası Kojenerasyon, Kombine Çevrim ve Çevre Konferansı ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2005, pp.158

Comparative economic analysis between fuel cell and conventional power plants

Second International Conference on Applied Thermodynamics, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2005, pp.559-565

Comparison cogeneration system with conventional power plants and evaluation of their environmental impacts

the First International Exergy, Energy and Environment Symposium, İzmir, Turkey, 13 - 17 July 2003, pp.1047-1051

The analysis of product costs of cogeneration system

The First Cappadocia International Mechanical Engineering Symposium, Nevşehir, Turkey, 14 - 16 July 2004, pp.121-127

Bir Hidrolik Sistemin Yapay Sinir Ağları Temelli Konum Kontrolü

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları , İstanbul, Turkey, 23 June 2004 - 25 June 2005, pp.175-178

Bir Doğrusal Hidrolik Hareketlendirici Sistemin Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Konum Kontrolü

III.Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, İzmir, Turkey, 4 - 07 December 2003, pp.81-87

Kojenerasyon Sistemlerinin Yakıt Fiyatlarina Duyarlılığının Analizi

14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Isparta, Turkey, 3 - 05 September 2003, pp.123-128

Basit Brayton Çevriminin Ekserji Kayıp Oranına Göre Analizi

14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Isparta, Turkey, 3 - 05 September 2003, pp.139-142

Gaz Türbinli Sistemlerde Giriş Şartlarının Performansa Etkisi

14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Isparta, Turkey, 3 - 05 September 2003, pp.116-122

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi

IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 18 October 2002, vol.2, pp.37-44 Sustainable Development

Jeotermal Enerjiden Yararlanmanın Çevresel Avantajları

IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 18 October 2002, pp.687-694