Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Predicting coal elemental components from proximate analysis: Explicit versus implicit nonlinear models

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.43, sa.15, ss.1825-1837, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Formulating a novel combined equation for coal calorific value estimation by group method data handling type neural network

Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Coal higher heating value prediction using constituents of proximate analysis: Gaussian process regression model

International Journal of Coal Preparation and Utilization, ss.1-16, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Predicting Coal Heating Values Using Proximate Analysis via a Neural Network Approach

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.35, ss.253-260, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Analysis of a vapour compression refrigeration system via exergetic performance coefficient criterion

JOURNAL OF THE ENERGY INSTITUTE, cilt.84, sa.2, ss.66-72, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Simulation and hybrid fuzzy-PID control for positioning of a hydraulic system

NONLINEAR DYNAMICS, cilt.61, sa.3, ss.465-476, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparative energetic and exergetic performance analyses for coal-fired thermal power plants in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES, cilt.48, ss.2179-2186, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Thermodynamic model for exergetic performance of a tubular SOFC module

RENEWABLE ENERGY, cilt.34, sa.7, ss.1863-1870, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A study on performance of solid oxide fuel cell-organic Rankine cycle combined system

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, cilt.33, sa.6, ss.553-564, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Proximate analysis based multiple regression models for higher heating value estimation of low rank coals

FUEL PROCESSING TECHNOLOGY, cilt.90, ss.165-170, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An analysis of SOFC/GT CHP system based on exergetic performance criteria

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.33, sa.10, ss.2566-2577, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Electricity production cost analysis of a combined cycle power plant

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, cilt.3, ss.224-232, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Exergetic performance coefficient analysis of a simple fuel cell system

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.32, sa.17, ss.4600-4609, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Electrochemical model for performance analysis of a tubular SOFC

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, cilt.31, sa.1, ss.79-98, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Emission assessment for cogeneration systems

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, cilt.2, sa.3, ss.267-275, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of bulk modulus on performance of a hydrostatic transmission control system

SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES, cilt.31, ss.543-556, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of economic parameters on power generation expansion planning

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.46, ss.1780-1789, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GMDH-type neural network based monthly electricity demand forecasting of Turkey

International Advanced Researches and Engineering Journal, cilt.5, sa.1, ss.53-60, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PERFORMANCE ANALYZING OF AN ORGANIC RANKINE CYCLE UNDER DIFFERENT AMBIENT CONDITIONS

JOURNAL OF THERMAL ENGINEERING, cilt.3, sa.5, ss.1498-1504, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Neural network approach for performance prediction of a solid oxide fuel cell

Technology, cilt.12, sa.3, ss.211-216, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gaz türbinli kombine çevrim sisteminin termodinamik optimizasyonu

Sigma-Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.50-62, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Simulink kullanarak bir pnömatik sistemin simülasyonu

Doğuş Üniversitesi Dergisi, sa.6, ss.155-162, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gaz türbinlerinin kısmi yüklerdeki birim elektrik üretim maliyetinin analizi

Sigma-Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, sa.1, ss.123-132, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Taşıt süspansiyon sisteminin kendini ayarlayabilen bulanık mantık İle kontrolü

Sigma- Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, sa.2, ss.82-91, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kojenerasyon sistemlerindeki yakıt fiyatlarının ve birim yakıt maliyetlerinin analizi

Sigma-Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, sa.1, ss.128-138, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hidrolik Güç Sistemlerinde Kavitasyon Olayı ve Saptama Metotlarının İncelenmesi

Hidrolik ve Pnömatik Dergisi, cilt.3, sa.8, ss.140-146, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir hidrolik sistemin dinamik davranışlarının benzetimi

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, sa.3, ss.67-74, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Zero dimensional modelling and analysis of a reversible solid oxide cell system for electrical energy storage

Internal Conference on Energy,Environment and Storage of Energy Symposium, Kayseri, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2020, ss.1-12

Kömür Yakıtlı Termik Santrallerde Kömür Kurutma

Elektrik İletim ve Üretiminde Enerji Verimliliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 24 Şubat 2020, ss.27-28

Dynamic Performance of a Hydraulic System Driven By a Variable Speed AC Electric Motor with Electro-Hydraulic Load Sensing

International Symposium For Environmental Science and Engineering Research (ISESER 2019), Konya, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2019, ss.94-100

Simple Use of Symbolic Regression Via Genetic Programming in the Prediction of Wind Speed

XIII Balkan Conference on Operational Research , Belgrade, Sırbistan, 25 - 28 Mayıs 2018, ss.21

Experimental investigation of energy consumption for a hydraulic system driven by fixed and variable speed

International Conference on Advances in Mechanical Engineering, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2017, ss.279-285

Random Forest based Estimation Model for Coal Elemental Components

International Conference on Energy and Thermal Engineering, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2017, ss.504-508

Modeling and simulation of coal fired supercritical power plant

International Conference on Energy and Thermal Engineering, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2017, ss.333

Bir termik santraldeki çapraz akışlı cebri sirkülasyonlu soğutma kulesinin analizi

3. ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU, Muğla, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2015, ss.506-515

Development of Anfis based prediction model for coal heating value

International Congress on Natural and Engineering Sciences, Sarajevo, Bosna-Hersek, 9 - 13 Eylül 2015, ss.6

Design and feasibility study for a manure based biogas power generation system

International Conference on Advance in Mechanical Engineering, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.674-682

Bir biyokütle gazlaştırıcının termodinamik modeli, simülasyonu ve analizi

2. Anadolu Enerji Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2013, ss.589-598

Performance analysis of an Organic Rankine Cycle recovering waste gas heat

10th International Conference on Clean Energy (ICCE 2010), Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 15 - 17 Eylül 2010, ss.1-7

Katı Atık Depo Saha Gazını Kullanarak Elektrik Üreten Sistemlerin Ekonomik Analizi

AB Sürecinde Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2008, ss.1-8

Modeling and simulation of hydrogen fed SOFC-GT hybrid system

The 2nd International Hydrogen Energy Congress and Exhibition Proceedings, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Temmuz 2007, ss.1-7

Kızgın Buhar Basıncı ve Sıcaklığının Kombine Çevrim Performansına Etkisi

12. Uluslararası Kojenerasyon, Kombine Çevrim ve Çevre Konferansı ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2006, ss.141

A parametric study for analysis of combined cycle system performance

1st International Symposium and Exhibition on Environment-Friendly Energy Sources and Technologies, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005, ss.33-37

Self tuning fuzzy logic control of a hydraulically actuating system

2nd International Conference on Intelligent Knowledge Systems, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Temmuz 2005, ss.154-158

Determining operating conditions of integrated gas turbine-geothermal power plant with exergy analysis

The Second International Exergy, Energy and Environment Symposium, Athens, Yunanistan, 03 Temmuz 2005 - 07 Temmuz 2019, ss.1-6

Gaz Türbinlerinde Evaporatif Soğutmanın Ekonomik Analizi

11. Uluslararası Kojenerasyon, Kombine Çevrim ve Çevre Konferansı ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2005, ss.158

Comparative economic analysis between fuel cell and conventional power plants

Second International Conference on Applied Thermodynamics, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2005, ss.559-565

The performance analysis of integrated gas turbine-geothermal power plant with respect to ambient temperature

Second International Conference on Applied Thermodynamics, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2005, ss.493-500

Comparison cogeneration system with conventional power plants and evaluation of their environmental impacts

the First International Exergy, Energy and Environment Symposium, İzmir, Türkiye, 13 - 17 Temmuz 2003, ss.1047-1051

The analysis of product costs of cogeneration system

The First Cappadocia International Mechanical Engineering Symposium, Nevşehir, Türkiye, 14 - 16 Temmuz 2004, ss.121-127

Bir Hidrolik Sistemin Yapay Sinir Ağları Temelli Konum Kontrolü

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları , İstanbul, Türkiye, 23 Haziran 2004 - 25 Haziran 2005, ss.175-178

Bir Doğrusal Hidrolik Hareketlendirici Sistemin Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Konum Kontrolü

III.Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 4 - 07 Aralık 2003, ss.81-87

İzmir-Seferihisar Jeotermal Sahasının Binary Teknolojiyle Elektrik Üretim Potansiyeli

14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Isparta, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2003, ss.134-138

Basit Brayton Çevriminin Ekserji Kayıp Oranına Göre Analizi

14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Isparta, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2003, ss.139-142

Kojenerasyon Sistemlerinin Yakıt Fiyatlarina Duyarlılığının Analizi

14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Isparta, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2003, ss.123-128

Gaz Türbinli Sistemlerde Giriş Şartlarının Performansa Etkisi

14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Isparta, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2003, ss.116-122

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi

IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2002, cilt.2, ss.37-44

Jeotermal Enerjiden Yararlanmanın Çevresel Avantajları

IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2002, ss.687-694