Duyurular & Dokümanlar

Plastik Şek.Mal.Dav.L.Üstü
Ders Notu
5.01.2021

Plastik Şek.Mal.Dav.L.Üstü  Ders notları

Plastik Şek.Mal.Dav.rar Creative Commons License

MEM 3941-Gr.1 Demir- Çelik Metalürjisi ödevi
Ödev
21.12.2020


MEM 3941-Gr.1 Demir-Çelik Metalurjisi ödevi

Merhaba Arkadaşlar; Demir-Çelik Metalurjisi ödevi bugün derstede ifade edildiği gibi ünivesitemizin online.yildız.edu.tr. web sitesine   Demir-Çelik Metalurjisi dosyasına ,Yüksek Fırında şarj hesapları ile ilgili  iki  ödev sorusu yüklenmiştir.

Sizlere   21 Aralık Pazartesi saat 16.00 dan, 29 Aralık Salı günü saat 21.00 ' e kadar süre verilmiştir. Ödevlerinizi son kullanma tarihinden önce yüklemeyi unutmayın.

 Ödevin cevapları el yazısı ile beyaz bir sayfaya yazılacaktır. Her sayfada öğrencinin adı- soyadı ve imzası bulunmalıdır. Cevaplar son kullanma tarihinden önce online.yildiz.edu.tr sistemine tek bir pdf dosyası olarak yüklenmelidir. Başka yollarla  (e-posta, basılı vb.) gönderilen cevaplar kabul edilmeyecektir.

 

 İyi Çalışmalar

 Prof.Dr. Adem BAKKALOĞLU
Gereği Bilgilerinize Sunulur.

İyi Çalışmalar

Prof.Dr. Adem BAKKALOĞLU


 

Öğrenci Danışmanlığı formu
Duyuru
15.12.2020

Öğrenci  Danışmanlığı formu linki ektedir.


http://kalite.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/FR-1072-Metal%C3%BCrji%20ve%20Malzeme%20M%C3%BChendisli%C4%9Fi%20B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC%20%C3%96%C4%9Frenci%20Kariyer%20Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k%20Formu.docx

Öğrenci Danışmanlığı Soru ve Randev....docx Creative Commons License

Modern Çelikler Ödev grupları ve Konuları
Ödev
5.12.2020

Modern Çelikler  Ödev grupları ve Konulari

MODERN ÇELİKLER 2020 ÖDEV KONU ve G....docx Creative Commons License

Modern Çelikler Ödev Konuları
Ödev
13.11.2020

Modern Çelikler dersi ödev konuları ekte verilmiştir.(1-2-3-4-5-6-10 nolu konuların grupları dolmuştur). Ödev konusunu belirlemeyen arkadaşların diğer konulardan veya Modern Çelikler dersi kapsamında olmak kaydı ile kendi aralarında gruplar oluşturarak konu önerisinde bulunabilirler. Ancak konunun benim tarafından onaylanması gerekir.

Modern Çelikler dersi ödev konuları....docx Creative Commons License

Tez Dosyaları

Ön Alaşımlanmış Metal Tozlarının Mikro Yapısı ve Mekanik Özellikleri Üzerinde Sinter Sertleştirme Prosesinin Etkisinin Araştırılması
Bakır Alaşımlarının Mikroyapı, Mekanik ve Elektriksel Özellikleri Üzerinde Eş Kanallı Açısal Presleme-Konform Prosesinin Etkilerinin İncelenmesi