Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1978 - 1980 Yüksek Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik, Makina Mühendisliği/ Malzeme Dalı, Türkiye

 • 1973 - 1978 Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Müh.Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1989 Doktora

  Çift fazlı çeliklerde en uygun dayanç süneklik özelliği veren ısıl işlem parametrelerinin saptanması ve özel çelik bileşimlerine uygulanması

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Met.ve Malzeme Müh.Böl.

 • 1980 Yüksek Lisans

  Nükleer Reaktör Malzemeleri

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi