Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Presleme Saclarındaki Son Gelişmeler

Metal Makine, cilt.14, ss.45-49, 2002

Robotların Endüstriyel Uygulamaları

Makine & Metal Teknolojisi,, ss.80-83, 2001

Havacılık Sanayiinde Kullanılan Malzemeler

Makine & Metal Teknolojisi,, ss.67-71, 2001

2000 Yılına Girerken Türkiye’de ve Dünyada Demir Çelik Sektörünün Mevcut Durumu

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD),, cilt.2000, ss.105-112, 2000

Türk Demir-Çelik Sektörünün Buğünü ve Yapısal Duruma İlişkin Göstergeler

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD),, cilt.2000, ss.48-56, 2000

Otomotiv Sanayiinde Alternatif Malzeme Seçimi

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD),, cilt.2000, ss.66-73, 2000

Termomekanik Haddeleme Prosesinin Esasları

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD),, cilt.2000, ss.57-65, 2000

Östenitik Mangan Çelikleri

Metal Dünyası,, ss.44-47, 1999

Lamel Grafitli Dökme Demirlerin Östemperlenmesi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD), cilt.1998, ss.12-18, 1998

Bisiklet Malzemeleri.

Metal Makine Dergisi, ss.61-66, 1997

Paslanmaz Çeliklerin Isıl İşlemi

Metal Makine Dergisi, ss.48-53, 1997

Çift Fazlı Çeliklerin Biçimlendirilebilirliği

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD), cilt.1994, ss.84-86, 1994

Kristal Morfolojisinin Çift Fazlı Çeliklerde Mekanik Davranışlara Etkisi

Yıldız Üniversitesi Dergisi (YÜD),, cilt.1988, ss.25-52, 1988

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of Copper Alloys After Equal Channel Angular Pressing - Conform

19th International Metallurgy and Materials Congress, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.342-345
Link

Examination of the Influence of Sinter Hardening Process on Prealloyed Metal Powders

19th İnterrnational Metallurgy and Materials Congress, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2018, ss.835-838
Link

İnvestigation of The Effects of Sinter Hardening Process on Microstructures and Mechanical Properties of Prealloyed Metal Powders

İnternational Conference on Energy and Thermal Engineering ICTE’2017, İstanbul, Türkiye, 25 Nisan 2017, ss.1-5
Link

High performance copper and copper alloys fabricated by severe plastic deformation

3rd International Iron Steel Symposium, Karabük, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2017, ss.75-78
Link

Toz Metalurjisinde Kullanılan Biyomalzemeler

11th International Materials Symposium, cilt.11, ss.161-165

Mikro Alaşımlı Çelikler ve Gelişimi

4. Denizli Malzeme Sempozyumu, Nisan 1991, D.E.Ü. Denizli

Taşıtlarda Ağırlık Tasarrufu Sağlayan Çelikler

2. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi

Otomotiv Endüstrisinde Kompozit Uygulamaları.

MAMTEK 99 , Makine Malzemeleri ve İmalat Teknolojisi Sempozyumu,

Çift Fazlı Çeliklerde Gelişmeler,Yeni Kullanım Alanları ve Öneriler

3.Ulusal Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, 21-23 Eylül 1988, ODTÜ,Ankara

Inspection of the Stainless Steel Production with AOD Converter

14 th International Metallurgy & Materials Congress, cilt.14, ss.1237-1243

Effect of Thermomechanical Treatment on the Microstructure and Mechanical Properties of HSLA Steels.

Proceedings International AMSE Conference System Analysis, Control and Desing

Ülkemizde Üretilen 1020 Çeliğine Çift Fazlı Isıl İşlem Uygulamaları ve İrdelelemeler

II .Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu, 23-25 Haziran 1988, Kayseri

Paslanmaz Çelik Tozların Sinterlenmesi

3.Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı, cilt.3, ss.1154-1167