Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Formability of automotive steels using forming limit diagrams

MATERIALS TESTING, cilt.58, ss.860-863, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Microstructure Evolution during High Pressure Torsion of AZ80 Magnesium alloy

Materials Science Forum, ss.300-305, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effect of processing parameters on the microstructure and properties of an Nb microalloyed steel

MATERIALS LETTERS, cilt.56, sa.3, ss.200-209, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of Different Rolling Schedules on the Strength and Microstructure of X60 Type HSLA Steel

ZEITSCHRIFT FUR METALLKUNDE, cilt.4, ss.355-360, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The Effect of Precipitation Hardening on the Microstructure and Mechanical Properties of HSLA Steels

Praktische Metallographie-Practical Metallography, cilt.32, sa.12, ss.616-624, 1995 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Process Parameters on Microstructure and Porosity of Layered NiAl(Co/Cr) Alloy Produced by SHS Method

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.23, sa.1, ss.161-169, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Presleme Saclarındaki Son Gelişmeler

Metal Makine, cilt.14, sa.133, ss.45-49, 2002 (Hakemsiz Dergi)

IF Çeliklerinin Üretim Prosesi, Özellikleri ve Uygulamaları

Makine & Metal Teknolojisi,, sa.115, ss.76-82, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Robotların Endüstriyel Uygulamaları

Makine & Metal Teknolojisi,, sa.114, ss.80-83, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Havacılık Sanayiinde Kullanılan Malzemeler

Makine & Metal Teknolojisi,, sa.113, ss.67-71, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000 Yılına Girerken Türkiye’de ve Dünyada Demir Çelik Sektörünün Mevcut Durumu

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD),, cilt.2000, sa.2000, ss.105-112, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Demir-Çelik Sektörünün Buğünü ve Yapısal Duruma İlişkin Göstergeler

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD),, cilt.2000, sa.2000, ss.48-56, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Takım Çeliklerinin Isıl İşlemi.

Metal Dünyası, sa.81, ss.19-24, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Otomotiv Sanayiinde Alternatif Malzeme Seçimi

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD),, cilt.2000, sa.2000, ss.66-73, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Standartların Kaliteyi Geliştirmedeki Etkileri.

Metal Dünyası, sa.80, ss.47-50, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Termomekanik Haddeleme Prosesinin Esasları

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD),, cilt.2000, sa.2000, ss.57-65, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Östenitik Mangan Çelikleri

Metal Dünyası,, sa.79, ss.44-47, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Lamel Grafitli Dökme Demirlerin Östemperlenmesi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD), cilt.1998, sa.1998, ss.12-18, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bisiklet Malzemeleri.

Metal Makine Dergisi, sa.92, ss.61-66, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Paslanmaz Çeliklerin Isıl İşlemi

Metal Makine Dergisi, sa.91, ss.48-53, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Havacılık ve Roket Tasarımlarında Aranan Malzeme:Maraging Çelikleri

Metal-Makine Dergisi, sa.67, ss.24-28, 1995 (Hakemsiz Dergi)

Çift Fazlı Çeliklerin Biçimlendirilebilirliği

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD), cilt.1994, sa.50, ss.84-86, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bakkaloğlu A., “Effect of Deformation and Dual Phaze Heat Treatment on the Strengthening of low Carbon Structural Steels

Modelling, Measurement and Control (Journal Article ), C, AMSE Press, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kristal Morfolojisinin Çift Fazlı Çeliklerde Mekanik Davranışlara Etkisi

Yıldız Üniversitesi Dergisi (YÜD),, cilt.1988, sa.1988, ss.25-52, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of Copper Alloys After Equal Channel Angular Pressing - Conform

19th International Metallurgy and Materials Congress, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.342-345

Examination of the Influence of Sinter Hardening Process on Prealloyed Metal Powders

19th İnterrnational Metallurgy and Materials Congress, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2018, ss.835-838

İnvestigation of The Effects of Sinter Hardening Process on Microstructures and Mechanical Properties of Prealloyed Metal Powders

İnternational Conference on Energy and Thermal Engineering ICTE’2017, İstanbul, Türkiye, 25 Nisan 2017, ss.1-5

High performance copper and copper alloys fabricated by severe plastic deformation

3rd International Iron Steel Symposium, Karabük, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2017, ss.75-78

Investigation of Parameters that Affect Formability of Steel Sheets

17 th İnternational Metallurgy and Materials Congress, 01 Eylül 2014

Defects in Hot Rolling Process of Steel Sheets and its Prevention

14 th International Metallurgy & Materials Congress, 01 Ekim 2008

Inspection of the Stainless Steel Production with AOD Converter

14 th International Metallurgy & Materials Congress, 01 Ekim 2008, cilt.14, ss.1237-1243

Çeliklerde Süper ince taneli Yapı Üretim Prosesleri ve bu Yapıların Endüdtriyel Yönleri

13th International Metallurgy& Materials Congress, 01 Kasım 2006, cilt.13, ss.186-190

Toz Metalurjisinde Kullanılan Biyomalzemeler

11th International Materials Symposium, 01 Nisan 2006, cilt.11, ss.161-165

Paslanmaz Çelik Tozların Sinterlenmesi

3.Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı, 01 Eylül 2002, cilt.3, ss.1154-1167

Processing, Properties and Applications of High Strain Rate Superplastic Materials

First Hellenic-Turkish International Physics Conference, 01 Eylül 2001

304 Kalite Paslanmaz Çeliklerin Sürünme Davranışları

10.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi,, 01 Mayıs 2000

Otomotiv Endüstrisinde Kompozit Uygulamaları.

MAMTEK 99 , Makine Malzemeleri ve İmalat Teknolojisi Sempozyumu,, 01 Kasım 1999

İki Fazlı Malzemelerde Kırılma Morfolojisinin İncelenmesi

4.Ulusal Kırılma Konferansı, Y.T.Ü., İstanbul, 01 Ekim 1999

Effect of Thermomechanical Treatment on the Microstructure and Mechanical Properties of HSLA Steels.

Proceedings International AMSE Conference System Analysis, Control and Desing, 01 Eylül 1993

Düşük Karbonlu ve Manganlı Mikroalaşımlı Çeliklerde Mikroyapı- Mekanik Özellikler İlişkisi.

5. Denizli Malzeme Sempozyumu,Pamukkale Üniversitesi, Denizli., 01 Haziran 1993

Taşıtlarda Ağırlık Tasarrufu Sağlayan Çelikler

2. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, 01 Mayıs 1991

Mikro Alaşımlı Çelikler ve Gelişimi

4. Denizli Malzeme Sempozyumu, Nisan 1991, D.E.Ü. Denizli, 01 Nisan 1991

Çift Fazlı Çeliklerin Makine Konstrüksiyonlarında Kullanabilirlik Sınırları

3. Denizli Malzeme Sempozyumu, Mart 1989, D.E.Ü. Denizli, 01 Mart 1989

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Malzemelerdeki Gelişmelere Toplu Bir Bakış

5. Metalurji Kongere ve Sergisi, Kasım 1988 , Ankara, 01 Kasım 1988

Çift Fazlı Çeliklerde Gelişmeler,Yeni Kullanım Alanları ve Öneriler

3.Ulusal Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, 21-23 Eylül 1988, ODTÜ,Ankara, 01 Eylül 1988

Ülkemizde Üretilen 1020 Çeliğine Çift Fazlı Isıl İşlem Uygulamaları ve İrdelelemeler

II .Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu, 23-25 Haziran 1988, Kayseri, 01 Haziran 1988