Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Formability of automotive steels using forming limit diagrams

MATERIALS TESTING, vol.58, pp.860-863, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Microstructure Evolution during High Pressure Torsion of AZ80 Magnesium alloy

Materials Science Forum, pp.300-305, 2008 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Effect of Different Rolling Schedules on the Strength and Microstructure of X60 Type HSLA Steel

ZEITSCHRIFT FUR METALLKUNDE, vol.4, pp.355-360, 2001 (Journal Indexed in SCI Expanded)

The Effect of Precipitation Hardening on the Microstructure and Mechanical Properties of HSLA Steels

Praktische Metallographie-Practical Metallography, vol.32, no.12, pp.616-624, 1995 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Presleme Saclarındaki Son Gelişmeler

Metal Makine, vol.14, no.133, pp.45-49, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Demir Çelik Tesislerinde Enerji Tasarrufu ve Alınması Gereken Önlemler

Metal Dünyası, no.100, pp.35-41, 2001 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

IF Çeliklerinin Üretim Prosesi, Özellikleri ve Uygulamaları

Makine & Metal Teknolojisi,, no.115, pp.76-82, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Robotların Endüstriyel Uygulamaları

Makine & Metal Teknolojisi,, no.114, pp.80-83, 2001 (Other Refereed National Journals)

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Çelik Saçlarda Korozyon ve Önlenmesi

Metal Makine, no.129, pp.84-93, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Havacılık Sanayiinde Kullanılan Malzemeler

Makine & Metal Teknolojisi,, no.113, pp.67-71, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

2000 Yılına Girerken Türkiye’de ve Dünyada Demir Çelik Sektörünün Mevcut Durumu

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD),, vol.2000, no.2000, pp.105-112, 2000 (Other Refereed National Journals)

Türk Demir-Çelik Sektörünün Buğünü ve Yapısal Duruma İlişkin Göstergeler

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD),, vol.2000, no.2000, pp.48-56, 2000 (Other Refereed National Journals)

Takım Çeliklerinin Isıl İşlemi.

Metal Dünyası, no.81, pp.19-24, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Otomotiv Sanayiinde Alternatif Malzeme Seçimi

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD),, vol.2000, no.2000, pp.66-73, 2000 (Other Refereed National Journals)

Standartların Kaliteyi Geliştirmedeki Etkileri.

Metal Dünyası, no.80, pp.47-50, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Termomekanik Haddeleme Prosesinin Esasları

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD),, vol.2000, no.2000, pp.57-65, 2000 (Other Refereed National Journals)

Östenitik Mangan Çelikleri

Metal Dünyası,, no.79, pp.44-47, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Lamel Grafitli Dökme Demirlerin Östemperlenmesi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD), vol.1998, no.1998, pp.12-18, 1998 (Other Refereed National Journals)

Bisiklet Malzemeleri.

Metal Makine Dergisi, no.92, pp.61-66, 1997 (National Non-Refereed Journal)

Paslanmaz Çeliklerin Isıl İşlemi

Metal Makine Dergisi, no.91, pp.48-53, 1997 (National Non-Refereed Journal)

Havacılık ve Roket Tasarımlarında Aranan Malzeme:Maraging Çelikleri

Metal-Makine Dergisi, no.67, pp.24-28, 1995 (National Non-Refereed Journal)

Çift Fazlı Çeliklerin Biçimlendirilebilirliği

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD), vol.1994, no.50, pp.84-86, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Mikro Alaşımlı Çeliklerde Haddeleme Proseslerinin Mekanik Özellikler Üzerindeki Etkisi

Metal ve Makina Dergisi, no.53, pp.60-61, 1993 (National Non-Refereed Journal)

Bakkaloğlu A., “Effect of Deformation and Dual Phaze Heat Treatment on the Strengthening of low Carbon Structural Steels

Modelling, Measurement and Control (Journal Article ), C, AMSE Press, 1993 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kristal Morfolojisinin Çift Fazlı Çeliklerde Mekanik Davranışlara Etkisi

Yıldız Üniversitesi Dergisi (YÜD),, vol.1988, no.1988, pp.25-52, 1988 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of Copper Alloys After Equal Channel Angular Pressing - Conform

19th International Metallurgy and Materials Congress, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.342-345

Examination of the Influence of Sinter Hardening Process on Prealloyed Metal Powders

19th İnterrnational Metallurgy and Materials Congress, İstanbul, Turkey, 25 October 2018, pp.835-838

İnvestigation of The Effects of Sinter Hardening Process on Microstructures and Mechanical Properties of Prealloyed Metal Powders

İnternational Conference on Energy and Thermal Engineering ICTE’2017, İstanbul, Turkey, 25 April 2017, pp.1-5

High performance copper and copper alloys fabricated by severe plastic deformation

3rd International Iron Steel Symposium, Karabük, Turkey, 3 - 05 April 2017, pp.75-78

Investigation of Parameters that Affect Formability of Steel Sheets

17 th İnternational Metallurgy and Materials Congress, 01 September 2014

Defects in Hot Rolling Process of Steel Sheets and its Prevention

14 th International Metallurgy & Materials Congress, 01 October 2008

Inspection of the Stainless Steel Production with AOD Converter

14 th International Metallurgy & Materials Congress, 01 October 2008, vol.14, pp.1237-1243

Çeliklerde Süper ince taneli Yapı Üretim Prosesleri ve bu Yapıların Endüdtriyel Yönleri

13th International Metallurgy& Materials Congress, 01 November 2006, vol.13, pp.186-190

Biomaterials Used In Powder Metalurgy

11th International Materials Symposium, Denizli, Turkey, 19 - 21 April 2006, pp.826-834

Toz Metalurjisinde Kullanılan Biyomalzemeler

11th International Materials Symposium, 01 April 2006, vol.11, pp.161-165

Paslanmaz Çelik Tozların Sinterlenmesi

3.Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı, 01 September 2002, vol.3, pp.1154-1167

Processing, Properties and Applications of High Strain Rate Superplastic Materials

First Hellenic-Turkish International Physics Conference, 01 September 2001

The Optimization of Physıcal and Mechanical Properties of a Three Component Hybrid Composite

First Hellenic-Turkish International Physics Conference, 01 September 2001

304 Kalite Paslanmaz Çeliklerin Sürünme Davranışları

10.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi,, 01 May 2000

Otomotiv Endüstrisinde Kompozit Uygulamaları.

MAMTEK 99 , Makine Malzemeleri ve İmalat Teknolojisi Sempozyumu,, 01 November 1999

İki Fazlı Malzemelerde Kırılma Morfolojisinin İncelenmesi

4.Ulusal Kırılma Konferansı, Y.T.Ü., İstanbul, 01 October 1999

Effect of Thermomechanical Treatment on the Microstructure and Mechanical Properties of HSLA Steels.

Proceedings International AMSE Conference System Analysis, Control and Desing, 01 September 1993

Taşıtlarda Ağırlık Tasarrufu Sağlayan Çelikler

2. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, 01 May 1991

Mikro Alaşımlı Çelikler ve Gelişimi

4. Denizli Malzeme Sempozyumu, Nisan 1991, D.E.Ü. Denizli, 01 April 1991

Çift Fazlı Çeliklerin Makine Konstrüksiyonlarında Kullanabilirlik Sınırları

3. Denizli Malzeme Sempozyumu, Mart 1989, D.E.Ü. Denizli, 01 March 1989

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Malzemelerdeki Gelişmelere Toplu Bir Bakış

5. Metalurji Kongere ve Sergisi, Kasım 1988 , Ankara, 01 November 1988

Çift Fazlı Çeliklerde Gelişmeler,Yeni Kullanım Alanları ve Öneriler

3.Ulusal Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, 21-23 Eylül 1988, ODTÜ,Ankara, 01 September 1988

Ülkemizde Üretilen 1020 Çeliğine Çift Fazlı Isıl İşlem Uygulamaları ve İrdelelemeler

II .Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu, 23-25 Haziran 1988, Kayseri, 01 June 1988