Araştırma Alanları

 • Tıp

 • Sağlık Bilimleri

 • Temel Tıp Bilimleri

 • Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

 • Tıbbi Mikrobiyoloji

 • İmmünoloji

 • Parazitoloji

 • Biyomedikal Mühendisliği

 • Yaşam Bilimleri

 • Biyoteknoloji

 • Mikrobiyal Biyoteknoloji

 • Temel Bilimler