Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2006 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik

 • 2000 - 2006Prof.Dr.

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tropikal Hastalıklar Araştırma Ve Uygulama Merkezi

 • 1994 - 2000Prof.Dr.

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ve İmmunoloji Ana Bilim Dalı

 • 1993 - 1994Prof.Dr.

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı

 • 1983 - 1990Doç.Dr.

 • 1981 - 1983Yrd.Doç.Dr.

  Azerbaycan Tip Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tropikal Hastalıklar Araştırma Enstitüsü

Verdiği Dersler

 • Yüksek LisansHücre Kültür Teknikleri

 • LisansÇevre Mikrobiyolojisi

 • Lisansİmmünoloji

 • Yüksek LisansHücresel Biyomühendislik

 • DoktoraBiyonanoteknoloji

 • LisansFizyoloji

 • DoktoraNanotıp

 • LisansDoku Mühendisliği

 • Yüksek LisansKriyobiyoloji ve Kriyotıp

 • LisansBiyomühendislikte Mikrobiyoloji

 • DoktoraKök hücreler ve Rejeneratif Tıp

Yönetilen Tezler

 • İnsan meme kanser hücre lizatı ve çeşitli adjuvanları içeren formülasyonlarla indüklenmiş dendritik hücrelerin T lenfositler üzerinde immünostimülan etkinliğinin incelenmesi

  Allahverdiyev A. (Danışman)

  G.TARI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018

 • Polikaprolakton temelli nanopartiküler taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi, karakterizasyonu ve meme kanseri kök hücrelerine karşı etkinliğinin in vitro incelenmesi

  Allahverdiyev A. (Danışman)

  S.DINPARVAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018

 • Nazal kaynaklı sinir kök hücrelerinin sinir doku mühendisliğinde kullanılmak üzere grafen- poli (ε-kaprolakton) temelli 3 boyutlu hücre kültür modelinin geliştirilmesi

  Allahverdiyev A. (Danışman)

  G.COŞAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • Doğal peptit antibiyotiklerden esinlenerek yeni etkin antibakteriyellerin geliştirilmesi

  Allahverdiyev A. (Danışman)

  N.ÜNÜBOL(Öğrenci), Doktora, 2017

 • Kütanöz leishmaniasis etmeni l.tropica'dan izole edilen lpg molekülüne karşı hibridoma teknolojisine dayalı monoklonal antikorların büyük ölçek üretilmesi ve saflaştırılması

  Allahverdiyev A. (Danışman)

  H.ŞENTÜRK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • Leishmania tropica parazitlerinden elde edilen immünojen moleküllere karşı tanıda kullanılmak üzere hibridoma teknolojisine dayalı antikor üretilmesi

  Allahverdiyev A. (Danışman)

  A.PINAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015

 • İnsan adipoz dokusu ve adipoz kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin doku mühendisliği uygulamalarında kullanılmak üzere kriyoprezervasyonunun optimizasyonu

  Allahverdiyev A. (Danışman)

  N.FINDIKLI(Öğrenci), Doktora, 2014

 • İnsan olfaktör kök hücrelerin izolasyonu kültürünün yapılması karakterizasyonu ve hasar görmüş fasiyal sinirin (ratlarda) rejenerasyonuna etkisinin incelenmesi

  Allahverdiyev A. (Danışman)

  O.NEHİR(Öğrenci), Doktora, 2014

 • Multiple miyelomalı hastalardan elde edilen kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin osteojenik farklılaşma kapasitelerinin incelenmesi

  Allahverdiyev A. (Danışman)

  A.AKSOY(Öğrenci), Doktora, 2014

 • Kıkırdak doku mühendisliğinde kullanılmak üzere mezenkimal kök hücreler ile poli (ɛ-kaprolakton) scaffold arasındaki etkileşimin incelenmesi ve 3d doku modelinin geliştirilmesi

  Allahverdiyev A. (Danışman)

  H.TOPTAŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014

 • Nanopartikül-glukantim ve nanopartikül-Nigella sativa yağ kombinasyonlarının Leishmania tropica'ya karşı antileishmanial etkilerinin in vitro ve in vivo incelenmesi ve Kütanöz leishmaniasis'in tedavisinde yeni yaklaşımlarının geliştirilmesi

  Allahverdiyev A. (Danışman)

  E.ŞEFİK(Öğrenci), Doktora, 2014

 • Helicobacter pylori'nin izolasyonunda klasik kültür ve mikro kültür yönteminin kombinasyon halinde incelenmesi ve serolojik tanıda kullanılmak üzere kültürden antijen hazırlanması

  Allahverdiyev A. (Danışman)

  G.ÜNAL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013

 • İstanbul'daki kan merkezlerinden elde edilen donör kan örneklerinde Leishmania parazitlerinin yeni mikrokültür yöntemi ve diğer yöntemler ile karşılaştırmalı incelenmesi / Comparative investigation of Leishmania parasites with new micro culture method and other methods in donor blood samples which are obtained from blood centers in Istanbul

  Allahverdiyev A. (Danışman)

  S.CANIM(Öğrenci), Doktora, 2012

 • Leishmania parazitlerinden lipofosfoglikan (lpg) saflaştırılması ve aşı modeli olarak lpg-polimer konjugatının antileishmanial etkinliğinin ın vıtro ve ın vıvo incelenmesi / Purification of lypophosphoglican (lpg) from leishmania parasites and investigation of antileishmanial efficiency of lpg-polymer conjugate as vaccine model in vitro and in vivo

  Allahverdiyev A. (Danışman)

  R.ÇAKIR(Öğrenci), Doktora, 2012

 • Biyoinsektisit özelliği olan mikrobiyal formülasyonların geliştirilmesi, sera ve tarla koşullarında kullanım olanaklarının araştırılması

  Allahverdiyev A. (Danışman)

  M.MÜGE(Öğrenci), Doktora, 2011

 • Nükleer tıpta kalça ve diz enfeksiyonunda üç fazlı kemik sintigrafisi ile Tc-99m ciprofloxacin sintigrafisinin karşılaştırılması ve kullanılan radyofarmasötiklerin kalite kontrolu

  Allahverdiyev A. (Danışman)

  N.Bozkurt(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011

 • İnsan Yağ Dokusundan Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücrelerin İzolasyonu, Devamlı Kültürünün Yapılması, Karakterizasyonu ve Kriyoprezervasyonu

  Allahverdiyev A. (Danışman)

  S.Yeşilkır(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010

 • İnsan Göbek Kordon Kanı Ve Periferik Kan Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerinin In Vitro Kültür Ortamına Adaptasyonuna Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi

  Allahverdiyev A. (Danışman)

  O.Nehir(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010

 • Gümüş (Ag) ve Titanyum Dioksit (TiO2) Nanopartiküllerinin Kütanöz Leishmaniasis Etkeni L.tropica Parazitleri Üzerindeki Antileishmanial Etkilerinin İncelenmesi

  Allahverdiyev A. (Danışman)

  E.Şefik(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009

 • Polimerlerin Lerishmania-Konak Hücre Etkileşimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi

  Allahverdiyev A. (Danışman)

  S.ELÇİÇEK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009

 • İnsan Meme Kanseri Hücre Kültüründe Çeşitli Sentetik ve Bitkisel Bileşiklerin Antikanserojen Etkisinin incelenmesi

  Allahverdiyev A. (Danışman)

  T.Deniz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008

 • Polimerlerin Toksisitesinin İncelenmesinde Yeni Kültür Modelinin Geliştirilmesi

  Allahverdiyev A. (Danışman)

  R.ÇAKIR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008

 • Yüzey Arttırmalı Raman Saçılmasına Dayalı Mikroorganizma Tanısı İçin Yeni Nanoyapılı Yüzeylerin Geliştirilmesi

  Allahverdiyev A. (Danışman)

  M.Yazici(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008

 • İnsan Meme Kanseri (MCF 7) ve Fare Fibroblast (L-929) Hücre Kültürlerinde Poliakrilik Asitin Toksisitesinin İncelenmesi

  Allahverdiyev A. (Danışman)

  M.Ersöz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007

 • The Comparison of Antiviral Activates of Antiherpetic Drugs and Plants Extraction in Herpes Infection

  Allahverdiyev A. (Danışman)

  Ö.Uyanik(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2000