Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2006 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik

 • 2000 - 2006Prof.Dr.

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tropikal Hastalıklar Araştırma Ve Uygulama Merkezi

 • 1994 - 2000Prof.Dr.

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ve İmmunoloji Ana Bilim Dalı

 • 1993 - 1994Prof.Dr.

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı

 • 1983 - 1990Doç.Dr.

 • 1981 - 1983Yrd.Doç.Dr.

  Azerbaycan Tip Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tropikal Hastalıklar Araştırma Enstitüsü

Verdiği Dersler

 • Yüksek LisansHücre Kültür Teknikleri

 • LisansÇevre Mikrobiyolojisi

 • Lisansİmmünoloji

 • Yüksek LisansHücresel Biyomühendislik

 • DoktoraBiyonanoteknoloji

 • LisansFizyoloji

 • DoktoraNanotıp

 • LisansDoku Mühendisliği

 • Yüksek LisansKriyobiyoloji ve Kriyotıp

 • LisansBiyomühendislikte Mikrobiyoloji

 • DoktoraKök hücreler ve Rejeneratif Tıp

Yönetilen Tezler

 • İnsan meme kanser hücre lizatı ve çeşitli adjuvanları içeren formülasyonlarla indüklenmiş dendritik hücrelerin T lenfositler üzerinde immünostimülan etkinliğinin incelenmesi, Allahverdiyev A. (Danışman) , G.TARI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Polikaprolakton temelli nanopartiküler taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi, karakterizasyonu ve meme kanseri kök hücrelerine karşı etkinliğinin in vitro incelenmesi, Allahverdiyev A. (Danışman) , S.DINPARVAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Nazal kaynaklı sinir kök hücrelerinin sinir doku mühendisliğinde kullanılmak üzere grafen- poli (ε-kaprolakton) temelli 3 boyutlu hücre kültür modelinin geliştirilmesi, Allahverdiyev A. (Danışman) , G.COŞAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Doğal peptit antibiyotiklerden esinlenerek yeni etkin antibakteriyellerin geliştirilmesi, Allahverdiyev A. (Danışman) , N.ÜNÜBOL(Öğrenci), Doktora, 2017
 • Kütanöz leishmaniasis etmeni l.tropica'dan izole edilen lpg molekülüne karşı hibridoma teknolojisine dayalı monoklonal antikorların büyük ölçek üretilmesi ve saflaştırılması, Allahverdiyev A. (Danışman) , H.ŞENTÜRK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Leishmania tropica parazitlerinden elde edilen immünojen moleküllere karşı tanıda kullanılmak üzere hibridoma teknolojisine dayalı antikor üretilmesi, Allahverdiyev A. (Danışman) , A.PINAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • İnsan adipoz dokusu ve adipoz kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin doku mühendisliği uygulamalarında kullanılmak üzere kriyoprezervasyonunun optimizasyonu, Allahverdiyev A. (Danışman) , N.FINDIKLI(Öğrenci), Doktora, 2014
 • İnsan olfaktör kök hücrelerin izolasyonu kültürünün yapılması karakterizasyonu ve hasar görmüş fasiyal sinirin (ratlarda) rejenerasyonuna etkisinin incelenmesi, Allahverdiyev A. (Danışman) , O.NEHİR(Öğrenci), Doktora, 2014
 • Multiple miyelomalı hastalardan elde edilen kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin osteojenik farklılaşma kapasitelerinin incelenmesi, Allahverdiyev A. (Danışman) , A.AKSOY(Öğrenci), Doktora, 2014
 • Kıkırdak doku mühendisliğinde kullanılmak üzere mezenkimal kök hücreler ile poli (ɛ-kaprolakton) scaffold arasındaki etkileşimin incelenmesi ve 3d doku modelinin geliştirilmesi, Allahverdiyev A. (Danışman) , H.TOPTAŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Nanopartikül-glukantim ve nanopartikül-Nigella sativa yağ kombinasyonlarının Leishmania tropica'ya karşı antileishmanial etkilerinin in vitro ve in vivo incelenmesi ve Kütanöz leishmaniasis'in tedavisinde yeni yaklaşımlarının geliştirilmesi, Allahverdiyev A. (Danışman) , E.ŞEFİK(Öğrenci), Doktora, 2014
 • Helicobacter pylori'nin izolasyonunda klasik kültür ve mikro kültür yönteminin kombinasyon halinde incelenmesi ve serolojik tanıda kullanılmak üzere kültürden antijen hazırlanması, Allahverdiyev A. (Danışman) , G.ÜNAL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • İstanbul'daki kan merkezlerinden elde edilen donör kan örneklerinde Leishmania parazitlerinin yeni mikrokültür yöntemi ve diğer yöntemler ile karşılaştırmalı incelenmesi / Comparative investigation of Leishmania parasites with new micro culture method and other methods in donor blood samples which are obtained from blood centers in Istanbul, Allahverdiyev A. (Danışman) , S.CANIM(Öğrenci), Doktora, 2012
 • Leishmania parazitlerinden lipofosfoglikan (lpg) saflaştırılması ve aşı modeli olarak lpg-polimer konjugatının antileishmanial etkinliğinin ın vıtro ve ın vıvo incelenmesi / Purification of lypophosphoglican (lpg) from leishmania parasites and investigation of antileishmanial efficiency of lpg-polymer conjugate as vaccine model in vitro and in vivo, Allahverdiyev A. (Danışman) , R.ÇAKIR(Öğrenci), Doktora, 2012
 • Biyoinsektisit özelliği olan mikrobiyal formülasyonların geliştirilmesi, sera ve tarla koşullarında kullanım olanaklarının araştırılması, Allahverdiyev A. (Danışman) , M.MÜGE(Öğrenci), Doktora, 2011
 • Nükleer tıpta kalça ve diz enfeksiyonunda üç fazlı kemik sintigrafisi ile Tc-99m ciprofloxacin sintigrafisinin karşılaştırılması ve kullanılan radyofarmasötiklerin kalite kontrolu, Allahverdiyev A. (Danışman) , N.Bozkurt(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • İnsan Yağ Dokusundan Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücrelerin İzolasyonu, Devamlı Kültürünün Yapılması, Karakterizasyonu ve Kriyoprezervasyonu, Allahverdiyev A. (Danışman) , S.Yeşilkır(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • İnsan Göbek Kordon Kanı Ve Periferik Kan Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerinin In Vitro Kültür Ortamına Adaptasyonuna Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi, Allahverdiyev A. (Danışman) , O.Nehir(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Gümüş (Ag) ve Titanyum Dioksit (TiO2) Nanopartiküllerinin Kütanöz Leishmaniasis Etkeni L.tropica Parazitleri Üzerindeki Antileishmanial Etkilerinin İncelenmesi, Allahverdiyev A. (Danışman) , E.Şefik(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Polimerlerin Lerishmania-Konak Hücre Etkileşimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Allahverdiyev A. (Danışman) , S.ELÇİÇEK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • İnsan Meme Kanseri Hücre Kültüründe Çeşitli Sentetik ve Bitkisel Bileşiklerin Antikanserojen Etkisinin incelenmesi, Allahverdiyev A. (Danışman) , T.Deniz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
 • Polimerlerin Toksisitesinin İncelenmesinde Yeni Kültür Modelinin Geliştirilmesi, Allahverdiyev A. (Danışman) , R.ÇAKIR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
 • Yüzey Arttırmalı Raman Saçılmasına Dayalı Mikroorganizma Tanısı İçin Yeni Nanoyapılı Yüzeylerin Geliştirilmesi, Allahverdiyev A. (Danışman) , M.Yazici(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
 • İnsan Meme Kanseri (MCF 7) ve Fare Fibroblast (L-929) Hücre Kültürlerinde Poliakrilik Asitin Toksisitesinin İncelenmesi, Allahverdiyev A. (Danışman) , M.Ersöz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • The Comparison of Antiviral Activates of Antiherpetic Drugs and Plants Extraction in Herpes Infection, Allahverdiyev A. (Danışman) , Ö.Uyanik(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2000