Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Periocular Involvement in Cutaneous Leishmaniasis

JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY, cilt.21, ss.1-5, 2006

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Reproduction Parameters of Primary Rabbit Kidney Cell Culture

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.23, no.4, ss.61-66, 1998

Cryopreservation of P. Falciparum

Turkish Bull of Hygiene and Experimental Biology, cilt.54, ss.1-4, 1997

The Study of Effect Difference Factors on The Development of P.Bergehi in Vivo

The J.Cukurova University Faculty of Medicine, cilt.1, ss.27-33, 1996

Main Factors of Promoting of Adaptation of Strains P.Falciparum After Transportion

Actual Problems of Medical Parazitology and Tropical Medicine, cilt.7, ss.19-22, 1987

Medical View on Effect of Akundof

Azerbaycan Tıp Dergisi, cilt.6, ss.71-75, 1983

Determination of Hemolytic Effects of Primaquine and Sodium Format In Vitro

Medical Parasitology And Parasitic Diseases, no.2, ss.53-58, 1981

Some Clinical Properties of Hemoglobins

Azerbaycan Tıp Üniversitesinin Bilimsel Yayınları, cilt.27, ss.73-75, 1980

Enzimapatia

Science and Life Journal, ss.35-36, 1980

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Large Scale Cultivation of Leishmania Promastigotes in Bioreactor for Vaccine Development

2nd International Conference One Health Problems& Solutions, Baku, Azerbaycan, 24 - 25 Mayıs 2019, ss.119-120

Meme Kanserinin İmmünoterapisinde Çeşitli Yaklaşımlar

3. Uluslararası Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2019, ss.100

Anticancer Effects of Nigella Sativa Oil Encapsulated Polycaprolactone Nanoparticles on Breast Cancer Cell Lines

2nd International Conference One Health Problems& Solutions, Baku, Azerbaycan, 24 - 25 Mayıs 2019, ss.115-116

Current Approaches Against Leishmaniasis Based on Our Researches

2nd International Conference One Health Problems& Solutions, Baku, Azerbaycan, 24 - 25 Mayıs 2019, ss.2-3

Kök Hücre Teknolojisi

1-ci Azərbaycan Beynəlxalq Hematologiya Mütəxəssisləri Konqresi, Baku, Azerbaycan, 22 - 25 Mayıs 2019, ss.79

Synthesıs and Antıcancer Actıvıty of 4-Hydroxy Benzoıc Acıd Hydrazıde-Hydrazones

12th Internatioanl Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 Temmuz 2018, ss.1

Anticancerogenic Effects of Nigella sativa Oil on Mcf-7 and Au565 Breast Cancer Cell Lines, In Vitro

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 Nisan 2018, ss.1104

New Generation Vaccine Approaches in Breast Cancer Immunotherapy

6. Ulusal Biyomühendislik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 05 Nisan 2018, ss.51

Polymeric Drug Delivery Systems for Fighting Against Leishmaniasis

International Advanced Researches& Engineering Congress, Osmaniye, Türkiye, 16 Kasım 2017, ss.2472

Nanoparticle-Based Combination Therapy: a New Strategy Technology Based Approaches for Overcoming Leishmaniasis

International Advanced Researches& Engineering Congress-2017, Osmaniye, Türkiye, 16 Kasım 2017, ss.2471

Production of Graphene Reinforced Polymeric Tissue Scaffolds for Neural Tissue Engineering

7th European Conference & Exhibition in Graphene and 2D Materials, Spain, Barselona, İspanya, 28 Mart 2017, ss.1
Link

Effect of Laser Beam Welded AISI 2205 Duplex Stainless Steel on the Viability of Fibroblast Cells

IMMC’2016 18. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 Eylül 2016, ss.315-318
Link

Hücre Kültürlerinde Toksisite Testlerinin Uygulanması

Yıldız Teknik Üniversitesi Fikirler Pazarı, İstanbul, Türkiye, 13 Temmuz 2016, ss.103

Geleceğe Yatırım Kök Hücre Bankası

Yıldız Teknik Üniversitesi Fikirler Pazarı, İstanbul, Türkiye, 10 Mayıs 2016, ss.108

Kordon Bağışı Atık Değil İhtiyaç

Yıldız Teknik Üniversitesi Fikirler Pazarı, İstanbul, Türkiye, 10 Mayıs 2016, ss.98

Monoklonal Antikorlara Dayalı Manyetik, Enzimatik ve Floresans Temelli Tanı Kitlerinin Oluşturulması

Yıldız Teknik Üniversitesi Fikirler Pazarı, İstanbul, Türkiye, 10 Mayıs 2016, ss.110

Kan Merkezlerindeki Gizli Enfeksiyon Tehlikelerinin Farkında Mısınız?

Yıldız Teknik Üniversitesi Fikirler Pazarı, İstanbul, Türkiye, 10 Mayıs 2016, ss.112

Biyomühendislikte Kök Hücre Uygulamaları

International Cofactor Life Sciences (ICLS), İstanbul Üniversitesi, 21 - 23 Kasım 2015

Leishmaniasis e karşı mücadelenin temel ilkeleri ve güncel yaklaşımlar

19. Parazitoloji Kongresi , Erzurum, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2015

Uzun Süreli Makrofaj Hücre Kültür Sisteminin Leishmaniasise Karşı Aşı Geliştirilmesindeki Önemi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Aşı Bilimleri Kongresi ve Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 26 Nisan 2015, ss.12

Farklı Aşı Formülasyonlarının Makrofaj Hücre Kültür Sisteminde Etkinliğinin İncelenmesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Aşı Bilimleri Kongresi ve Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 26 Nisan 2015, ss.11

Leishmaniasis e karşı aşı geliştirilmesinde ortaya çıkan problemler ve yeni yaklaşımlar

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Aşı Bilimleri Kongresi ve Çalıştayı, Türkiye, 28 Nisan 2015

The Differentiation of Wharton’s Jelly Mesencymal Stem Cells Into Hepatocyte Cells

Federation of European Biochemical Societies, Paris, Fransa, 30 Ağustos 2014, ss.1

Kordon Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerinin Hepatosit Hücrelerine Farklılaştırışması

1. Uluslarlarası Katılımlı Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 20 Mart 2014, ss.1

Tıpta Kök Hücre Nişine Dayalı Temel Yaklaşımlar

ULUSLARARASI KATILIMLI KÖK HÜCRE VE HÜCRESEL TEDAVİLER KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 22 Mart 2014

ISOLATION OF H. PYLORI FROM GASTRIC TISSUES BY MICROCULTURE METHOD: THE EVER FIRST EXPERIENCE WORLDWIDE

26th International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer, Madrid, İspanya, 12 - 14 Eylül 2013, cilt.18, ss.91

Kök Hücrelerin Tıpta Uygulanması, Kök Hücre ve Enfeksiyon

Dirençli Enfeksiyonlar, Antibiyotiklere Dirençlilik, Dezenfeksiyon, Antiseptik ve Sterilizasyon Problemleri, Baku, Azerbaycan, 03 Mayıs 2013, ss.37-45

Aynı Koşullarda Yaşayan Püberte Ve Post Püberte Bireylerde Beslenme Davranışlarının Helicobacter Pylori Prevalansına Etkisinin Incelenmesi

Hastalık Enfeksiyonlar, Antibiyotiklere Dirençlilik, Dezenfeksiyon, Antiseptik ve Sterilizasyon Problemleri, Baku, Azerbaycan, 03 Mayıs 2013, ss.105

Çevre Uygulamaları için Anti-Bakteriyel Zno Nanotüplerin Sentezi

II. AR-GE Proje Pazarı-Enerji ve Çevre Teknolojileri, İstanbul, Türkiye, 29 Mayıs 2012, ss.153

The Study of the Factors on Cryopreservation of Promastigotes of Leishmania

11th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology, --, Çek Cumhuriyeti, 10 Mayıs 2012, ss.1

Biyomühendislikte Kök Hücre Çalışmaları ve Önemi

20. Ulusal Elektron Mikroskopi Derneği, Antalya, Türkiye, 25 Ekim 2011, ss.38

Leishmaniasis’e Karşı Aşı Geliştirilmesindeki Son Gelişmeler

16. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 01 Kasım 2009, ss.197-198

Leishmaniasis: Investigation of New Vaccines

Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID), Baku, Azerbaycan, 01 Ekim 2009, ss.1

Nanotechnologic developments in microbiology

Eurasia Congress of Infectious Diseases, Baku, Azerbaycan, 01 Ekim 2009, ss.11

THE NEW CULTURE METHODS FOR INVESTIGATION POLYMERS TOXICITY IN VITRO

BİOMED 2009 15TH INTERNATIONAL BIOMEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM, 16 - 19 Ağustos 2009

INVESTIGATION OF INTERACTION BETWEEN ADIPOCYTE STEM CELLS AND POLYETHYLENE GLYCOL

BİOMED 2009 15TH INTERNATIONAL BIOMEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM, 16 - 19 Ağustos 2009

The Anti-Parasitic Effect of Titanium Nanoparticles in vitro

15TH INTERNATIONAL BIOMEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM, Ankara, Türkiye, 10 Mayıs 2009, ss.127

Liver Transplant Recipient with Concomitant Cutaneous and Visceral Leishmaniasis

Gross and Microscopic Dermatology Symposium, 67th Annual Meeting, San Fransisco, Amerika Birleşik Devletleri, 06 Mart 2009, ss.1

Influence of Human Urine on Development of L.Tropıca In Vitro

4th World Congress on Leishmaniasis, Hindistan, Hindistan, 03 Şubat 2009, ss.192

Investigation of Toxicity of Poly Acrylic Acid in Human Breast Cancer (MCF 7) and Mouse Fibroblast (L-929) Cells

International Conference for the 85. Birthday of Professor Tagizade, Baku, Azerbaycan, 15 Aralık 2008, ss.1

Using Of Metabolites of Breast Cancer Cells as a Support Material

4.National Bioengineering Congress, İzmir, Türkiye, 15 Ekim 2008, ss.135

In vitro Effects of Nerium oleander Extracts on Human Breast Cancer (MCF–7).

18. Meeting of Herbal Drug Raw Materials, İstanbul, Türkiye, 16 Ekim 2008, ss.67

Stem Cells and Their Clinical Applications

Turkey-Azerbaijan Plastic Surgery Days, Baku, Azerbaycan, 09 Mayıs 2008, ss.1

Recent Developments in Diagnosis of Leishmaniasis

15. National Parasitology Congress, Kayseri, Türkiye, 18 Kasım 2007, ss.52-54

TiO2 and ZnO2 Nanoparticles on Healthy and Infected Macrofage with Leishmania Tropica and Stophlococcus Aureus In vitro

Research Scholars Programme 2011, North Carolina, Amerika Birleşik Devletleri, 22 Haziran 2007, ss.1

A New and Sensitive Micro Culture Method for Diagnosis of Leishmaniasis

VECTOR-BORNE EMERGING AND RE-EMERGING PATHOGENS AND THEIR INFECTIONS, İstanbul, Türkiye, 04 Haziran 2005, ss.48-49

Layişmanyozisin Tanısında Duyarlılığı Yüksek Yeni Bir Yöntem

XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 19 Eylül 2004, ss.148-151

A New High-Sensitivity Method for The Diagnosis of Cutaneous Leis hmaniasis

XVI. Prof. Dr. Ali Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 31 Ağustos 2003, ss.61

Kutanöz Leishmaniasisn Tanısında Sensivitesi Yüksek Yeni Bir Yöntem

XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 31 Ağustos 2003, ss.61

The Effect of Laurus Nobilis Extract of Leishmania Tropica Promastigotes in Vitro

11th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology, Parague, Çek Cumhuriyeti, 02 Ekim 2002, ss.314

The experimental vaginal models of mouse

IY. Cukurova of dermatology Congress, Adana, Türkiye, 30 Mayıs 2002, ss.1

Elektromanyetik Mikrodalgaların Mikrobiyolojide Uygulanması ve Prospektifleri

XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 08 Ekim 2000, ss.370

The Role of Bovin Serum Albumin on the Cells Viability of Cryopreserved Hep-2 and Rabbit Kidney Cells

II. National Congress of Tropical Diseases, Şanlıurfa, Türkiye, 25 Eylül 2000, ss.207

The Basic Principles to Create of Vaccine in the Tropical Diseases

II. National Congress of Tropical Diseases, Şanlıurfa, Türkiye, 25 Eylül 2000, ss.17-19

The Study of The Antiviral Effect of Vepesid on Hsv Type-2 In Vitro

Federation Of European Ms Symposium Laboratory Monitoring Of Viral Infections And Antiviral Detection, İstanbul, Türkiye, 10 Temmuz 2000, ss.31

Calibration of the Microwave Oven for Studies of Microwave Electromagnetic Radiation Effects on Cell Cultures

International Wroclaw Symposium on Electromagnetic Compatibility, Wroclaw, Polonya, 10 Mayıs 2000, ss.397-400

The Study of Anti-Cancer Effect Essential Oil of Melissa Officinalis L. in vitro

XIth Congress of Turkish Pediatric Oncology Group, İzmir, Türkiye, 26 Nisan 2000, ss.67

The Study of Antiviral Effect Essential Oil of M.Officinalis L. on Herpes Simplex

The Chemotherapy Club of Microbiology Society, İstanbul, Türkiye, 17 Mayıs 1999, ss.1

The Flow Cytometric Analysis of Anticancerogen Effects of Methotrexate and Vepesid on the Cell Cycle of HEP-2.

The First Congress of Experimental and Clinic Research (XYI.Gevher Nesibe Medical Days ), Kayseri, Türkiye, 15 Ekim 1998, ss.1

Molecular Approaches to Development Vaccines in MalariA

First Japanese - Turkish Workshop, İstanbul, Türkiye, 16 Eylül 1998, ss.37-38

the Flow Cytometric Analysis of the Effects of DMSO, Methylcellulose, Tween-80 and Glycerol on the Cell Cycle of Hep-2

The First Congress of Experimental and Clinic Research (XYI.Gevher Nesibe Medical Days ), Kayseri, Türkiye, 10 Mayıs 1998, ss.1

The New Molecular Biotechnological Methods for Creation Vaccine Against Infection Diseases

First Congress of Physiologists and Pulmonologists of Azerbaijan, Baku, Azerbaycan, 27 Ekim 1997, ss.59

Development of Promastigotes in Media with Metabolites from Different Cell Cultures

First World Congress on Leishmaniasis Acta Parasitologica Turcica, İstanbul, Türkiye, 15 Ekim 1997, ss.152

Speed of Glycolysis as Biological Criterion of Vitality of Parasites

Contemporary Problems of Protozology Leningrad, -, Rusya, 10 Şubat 1997, ss.4

The Change in Carrying Capasity of Various Media in Promastigotes of Leishmania

First World Congress on Leishmaniasis Acta Parasitologica Turcica, İstanbul, Türkiye, 10 Şubat 1997, ss.107

The Study of Some Cell Culture in the Media Containing Metabolites of Asp.niger

XXYII National Congress of Microbiologist, Antalya, Türkiye, 07 Mayıs 1996, ss.168

The Modificaton of Reliability of Membrane of Membrane Filters On Filtration Devices

XXVII National Congress of Microbiologist, Antalya, Türkiye, 07 Mayıs 1996, ss.181

The Optimization of Cell Culture Cryopreservation

XXYII National Congress of Microbiologist, Antalya, Türkiye, 07 Mayıs 1996, ss.181

In Vitro Development of Plasmidoum Vivax Strains Isolated From Çukurova

1st International Congress of Zoonotic Parasites, Cairo, Mısır, 20 Kasım 1995, ss.187

A New Hope In Diagnosis And Treatment In The Protozoon Infection Connection By Cytokines

IX National Congress of Parazitology, Antalya, Türkiye, 24 Ekim 1995, ss.125

Quantitative Buffy Coat (QBC) Method and Its Modification

Ulusal 3. Tıbbi Biyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim 1994, ss.2

A New Supposition About the Cause and Mechanism of Erythrocytic Relapse in Malaria

International Congress of Parasitology, İzmir, Türkiye, 10 Ekim 1994, ss.148

Tersiyana Sıtmasının Etkeni Olan P.vivax'ın Eritrositer Dönem Formu Kültüründen Antijen Hazırlanması ve IFA Yöntemi İçin Kullanılması

XII. GEVHER NESİBE TIP GÜNLERİ TÜRK DÜNYASI TIP BİLİMLERİ KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 11 Mayıs 1994, no.23, ss.97

The Biological Particularities of P.Vivax in The Continuous Cultivation In Vitro

6. International Congress for Infection Dissease, Parague, Çek Cumhuriyeti, 26 Nisan 1994, ss.1

Cultivation of Erythrocytic Form Malarial Parasite in Various Eukaryotic Cells

Turkish Microbiologists Congress, Antalya, Türkiye, 11 Nisan 1994, ss.205

The Molecular and Biotechnological Approach in Creation Vaccine Against to Malaria

XII Congress of Medical Days, Kayseri, Türkiye, 02 Ocak 1994, ss.32

Obtaining the Continuous Culture of Asexual Bloodstages of Plasmodium vivax in Azerbaijan

Iran Physiologists and Pharmacologists Conference, Tabriz, İran, 10 Ekim 1993, ss.183

The Cultivation of Difference Strains of Erythrocytic Stages P.Vivax

8th National Parasitology Congress., Trabzon, Türkiye, 07 Eylül 1993, ss.83

Choose cryoprotector for Optimal Cryopreservation of Malarial Parasites

8th National Parasitology Congress, Trabzon, Türkiye, 07 Eylül 1993, ss.41

The Development of P.berghei in The Mouse After Transportation

8th National Parasitology Congress., Trabzon, Türkiye, 07 Eylül 1993, ss.82

Continuous Cultivation of P. falciparum In Vitro

Iranıan Congress of Malaria, Tahran, İran, 22 Şubat 1992, ss.21

Rest State of P.falciparum in Long-Term Cultivation In Vitro

Irian Congress of Malaria, Zahedan, İran, 22 Şubat 1992, ss.22

Investigation of The Toxic Effect of Primaquine and Protective Properties of Sodium Formiate In vitro

Second Irian Congress of Poisoning, Tebriz, İran, 12 Kasım 1991, no.29, ss.126

Purification of Tropical Malarial Factor; P.Falciparum from Bacteria

Epidemiologists, Microbiologists And Parasitologists Congress, Baku, Azerbaycan, 25 Kasım 1988, ss.161-162

Using of Senthetic Oligopeptides for Investigation of Surface Immunodominant Epitope of Tropical Malarial Factor

Socialist Republics Science Academies Versatile Scientific Corporation Symposium, -, Rusya, 02 Haziran 1987, ss.94

Stimulation of in vitro Development of Plasmodium falciparum After Keeping Long time in Liquid Nitrogen

5. Caucasian Parasitologists Conference, Erivan, Ermenistan, 18 Mayıs 1987, ss.23

Adaptation of Malaria Parasites in Culture After Long Transportation in vitro

National Parazitol Conference, Varna, Bulgaristan, 10 Mayıs 1987, ss.80

Investigation of Viability of Erythrocytic Form of Plasmodium tropica After Cryopreservation.

6. Congress of Infectious and Parasitical Diseases (with international contribution), Sofya, Bulgaristan, 07 Eylül 1986, ss.258

Manners Synchronization of P.Falciparum In Vitro Technique

Congress of Ukraine Parasitology USSR, Kiev, Ukrayna, 07 Eylül 1986, ss.20

The Questions of Synchronization of P. Falciparum in Vitro

1st National Congress of Problem Zooculture, Moskova, Rusya, 04 Şubat 1986, ss.97

Kitap & Kitap Bölümleri

Handbook of Functional Nanomaterials

Nanoparticulate Drug Delivery Systems and Infectious Diseases, Aliofkhazraei M., , Editör, Nova Science Publisher, Londra, ss.263-292, 2013

Dehydrogenases

A Problem in Treatment of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD) Deficient Patients Infected with Malaria : Primaquine-Induced Hemolysis, Canuto RA, Editör, Intech Open Horizons Publishing Company, Rijeka, ss.65-90, 2012

Dehydrogenases

Aldehyde Dehydrogenase: Cancer And Stem Cells, Canuto RA, Editör, Intech Open Horizons Publishing Company, Rijeka, ss.3-28, 2012

Dehydrogenases

Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency and Malaria: A Method to Detect Primaquine-Induced Hemolysis in vitro, -, Editör, Intechopen, İstanbul, ss.63-90, 2012

In-vitro Fertilizasyon

Kök Hücre Biyolojisi, Prof.Dr. Tülay İrez, Editör, Nobel Tıp Kitapevi Yayınları, Cambridge, ss.93-108, 2011

In Vitro Fertilization

Biology of Stem Cells, Elder K. and Dale B., Editör, Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , Cambridge, ss.93-108, 2010

Kök Hücreler

Kök Hücreler: Elde edilme yöntemleri, rejeneratif ve reprodüktif tıpta potansiyel uygulama alanları, -, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.495-518, 2009

The Clinical and Laboratory Significant of Study Blood

The Clinical And Laboratory Significant Of Study Blood, Baku, 2003