Araştırma Alanları

  • İnşaat Mühendisliği

  • Hidrolik

  • Sulama ve Drenaj Mühendisliği

  • Hidrolik Yapılar

  • Boru Hidroliği

  • Açık Kanal Hidroliği

  • Atıksu ve Yağmur Suyu Altyapı Tesisleri

  • Mühendislik ve Teknoloji