Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2007 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

 • 2001 - 2007Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

 • 1996 - 2007Yrd.Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

 • 1986 - 1996Araştırma Görevlisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Yönetimsel Görevler

 • 2010 - 2014Dekan

  Yıldız Teknik Üniversitesi

Verdiği Dersler

 • LisansKentsel altyapı Sistemlerinin Hidroliği

 • LisansDrenaj Tekniği

 • LisansSu Yapıları Tasarımı

Yönetilen Tezler

 • Labirent Yan Savaklarda Savak Katsayısının Tayin Edilmesi

  AĞAÇCIOĞLU H.

  E.ÖZKAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006

 • Kıvrımlarını Geçen Kutu Kesitli Boru Hatları Civarında Oyulma Derinliklerinin Tayini

  AĞAÇCIOĞLU H.

  B.İZGİ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005

 • Akarsu Kıvrımlarını Geçen Dairesel Kesitli Boru Hatları Etrafında Oyulma Derinliklerinin İncelenmesi

  AĞAÇCIOĞLU H.

  M.Latif(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005

 • Akarsuları Geçen Boru Hatlarındaki Yerel Oyulmanın İncelenmesi

  AĞAÇCIOĞLU H.

  İ.YILDIRIM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004

 • Hareketli Tabanlı Akarsularda Yanal Akımın Hidrodinamiğinin İncelenmesi

  AĞAÇCIOĞLU H.

  F.ÖNEN(Öğrenci), Doktora, 2004

 • Bursa Yerleşimi Kanalizasyon Sisteminin Infoworks Modeli ile Analizi

  AĞAÇCIOĞLU H.

  R.ŞANLI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003

 • Hareketli Tabanlı Kanallarda Yan Savak Akımının İncelenmesi

  AĞAÇCIOĞLU H.

  H.AKSU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2001

 • Batı Akdeniz Bölgesi Akarsularına Sentetik Birim Hidrograf Metotlarının Uygulanması"

  AĞAÇCIOĞLU H.

  S.AKDENİZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1998