Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2007 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

 • 2001 - 2007Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

 • 1996 - 2007Yrd.Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

 • 1986 - 1996Araştırma Görevlisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Yönetimsel Görevler

 • 2010 - 2014Dekan

  Yıldız Teknik Üniversitesi

Verdiği Dersler

 • LisansKentsel altyapı Sistemlerinin Hidroliği

 • LisansDrenaj Tekniği

 • LisansSu Yapıları Tasarımı

Yönetilen Tezler

 • Labirent Yan Savaklarda Savak Katsayısının Tayin Edilmesi, AĞAÇCIOĞLU H. , E.ÖZKAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
 • Kıvrımlarını Geçen Kutu Kesitli Boru Hatları Civarında Oyulma Derinliklerinin Tayini, AĞAÇCIOĞLU H. , B.İZGİ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • Akarsu Kıvrımlarını Geçen Dairesel Kesitli Boru Hatları Etrafında Oyulma Derinliklerinin İncelenmesi, AĞAÇCIOĞLU H. , M.Latif(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • Akarsuları Geçen Boru Hatlarındaki Yerel Oyulmanın İncelenmesi, AĞAÇCIOĞLU H. , İ.YILDIRIM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004
 • Hareketli Tabanlı Akarsularda Yanal Akımın Hidrodinamiğinin İncelenmesi, AĞAÇCIOĞLU H. , F.ÖNEN(Öğrenci), Doktora, 2004
 • Bursa Yerleşimi Kanalizasyon Sisteminin Infoworks Modeli ile Analizi, AĞAÇCIOĞLU H. , R.ŞANLI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003
 • Hareketli Tabanlı Kanallarda Yan Savak Akımının İncelenmesi, AĞAÇCIOĞLU H. , H.AKSU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2001
 • Batı Akdeniz Bölgesi Akarsularına Sentetik Birim Hidrograf Metotlarının Uygulanması", AĞAÇCIOĞLU H. , S.AKDENİZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1998