Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Rainfall simulator for investigating sports field drainage processes

MEASUREMENT, cilt.125, ss.360-370, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

LIVE BED SCOUR AT A SIDE-WEIR INTERSECTION LOCATED ON AN ALLUVIAL CHANNEL

IRRIGATION AND DRAINAGE, cilt.62, ss.488-500, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Discharge coefficient of side weirs in curved channels

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-WATER MANAGEMENT, cilt.165, ss.339-352, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Discharging capacity of rectangular side weirs in straight open channels

FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION, cilt.22, ss.319-330, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Discharge coefficient of a semi-elliptical side weir in subcritical flow

FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION, cilt.22, ss.25-32, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Discharge capacity of labyrinth side weir located on a straight channel

Journal of Irrigation and Drainage Engineering, cilt.136, ss.37-46, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Scour around a side-weir at a 30 degrees section of a 180 degrees alluvial curved channel

IRRIGATION AND DRAINAGE, cilt.56, ss.423-438, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Scour at a side-weir intersection located on an alluvial river

NORDIC HYDROLOGY, cilt.38, ss.165-176, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Local scours around side-weirs located on alluvial bends

TEKNIK DERGI, cilt.18, ss.4035-4053, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Clear-water scour at a side-weir intersection along the bend

IRRIGATION AND DRAINAGE, cilt.54, ss.553-569, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Discharge coefficient of a triangular side-weir located on a curved channel

JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE, cilt.130, ss.410-423, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Side-weir flow in curved channels

Journal of Irrigation and Drainage Engineering, cilt.124, ss.163-175, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of the Side-Weir Crest Height to Scour in Clay-Sand Mixed Sediments

International Journal of Civil and Environmental Engineering, no.5, ss.636-640, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Hareketli Tabanlı Akarsularda Yan Savak Civarındaki Oyulma Derinliklerinin Belirlenmesi

Sigma YTÜ Dergisi, cilt.1, ss.21-33, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Su Dağıtım Şebekelerinin Nümerik Çözümü ve Bir Uygulama

YTÜ Dergisi, cilt.3, ss.22-31, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A New Laboratory Scale Apparatus for Evaluation of Sports Field Drainage Process

International Academy of Science, Technology, Engineering and Management (IASTEM), San-Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 21 Ekim 2017, cilt.1, ss.1-4

Simulation Of Drainage Process In Sport Fields Subject To Various Rainfall Intensities And Various Drainage Layer Orientations

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Budapest, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017, cilt.1, ss.408

Evaluation of Sports Field Drainage with Developing a LaboratoryScale Apparatus

III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS), Budapest, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017, cilt.1, ss.547

The effect of the side weir crest heigth to scour clay sand mixed sediments

International conference on Civil Angineering and Arcitecture, Berlin, Almanya, 21 - 22 Mayıs 2015, ss.2061-2066

The effect of hydraulic jump on the aeration efficiency

2. International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, Tirane, Arnavutluk, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.938-947

Labirent Yan Savaklar

4.Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, Türkiye, 6 - 10 Temmuz 2009

Hareketli Tabanlı Kıvrımlı Kanallarda Yan Savak Bölgesinde Temiz Su Oyulmasının İncelenmesi

7. Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2006

Akarsu Kıvrımlarını Geçen Kutu Kesitli Boru Hatları Etrafındaki Oyulma Derinliklerinin İncelenmesi

7. Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2006

Hareketli Tabanlı Akarsulara Yerleştirilen Yan Savak Bölgesindeki Yerel Oyulmalar

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu-BMYS’2005, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2005

Meskun Yerlerde Dere Islah Çalışmaları

4.GAP Mühendislik Kongresi, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2002

An Experimental Investigation of The Effect of Side-Weir Length on Discharge Coefficient

Int. Symp. On Water Resources and Environmental Impact Assessment, 20 - 22 Kasım 2001

Kıvrımlı Kanallara Yerleştirilen Üçgen Yan Savakların Debi Katsayısının Araştırılması

İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler, 4. Uluslararası Kongre, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2000

DSİ ve Mockus Sentetik Birim Hidrograf Metodlarının Batı Akdeniz Bölgesi Akarsularına Uygulanması

İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler 4. Uluslararası Kongre, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2000

Hareketli Tabanlı Akarsularda Yanal Akımların Hidrodinamiğinin İncelenmesi

İnşaat Mühenidisliğinde Gelişmeler, 4. Uluslararası Kongre, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2000

The Effect of The Bend on the Discharge Coefficient of a Triangular Side-weir

8. International Symposium on Stochastic Hydraulics, IRTCES, 18 - 20 Temmuz 2000

An Experimental Investigation of Side Overflow Under Live Bed Conditions

8. International Symposium on Stochastic Hydraulics, IRTCES, 13 - 15 Haziran 2000

Türkiye’deki Havza Koruma Politikası ve Dünyadaki Uygulamaları

II. Ulusal Kentsel Altyapı Sempozyumu, Türkiye, 18 - 20 Kasım 1999, ss.307-318

Experimental Investigation of Flow Characteristic over a Triangular Side-Weir on Curved Channel

Int. Conf. On Water Problems in the Mediterranean Countries, 10 - 13 Haziran 1997, ss.629-634

Kitap & Kitap Bölümleri

Hidrolik Laboratuar Deneyleri

Yersel Yük Kayıpları, Venturimetre, Yüksel Y., Çevik E., Ağaçcıoğlu H., Birpınar M. E., Çelikoğlu Y., Coşar A., Bostan T., Güner H. A.,, Editör, Ytü Basım Yayın Merkezi, İstanbul, ss.6-15, 2013